Hyppää pääsisältöön
Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Kliinisen hoitotyön asiantuntija -täydennyskoulutus vahvistaa sairaanhoitajan ammatillista ja tieteellistä osaamista.
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
1.9.2021 - 31.5.2023
Laajuus:
40 op
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
0 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Täydennyskoulutuksessa (40 op) vahvistetaan kliinisen hoitotyön ja sen johtamisen sekä tiedeperustaisen työskentelyn osaamista. Vuonna 2021–2023 tarjottava koulutus suuntaa mielenterveystyöhön. Opetusmenetelmällisinä ratkaisuina käytetään luento- ja dialogiperustaista opetusta, flipped learning -menetelmää, simulaatioharjoituksia ja työelämäharjoittelua. 

Kliinisen hoitotyön asiantuntija täydennyskoulutus sisältää terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinnon tasoisia monitieteisiä opintoja. Opintojakson kurssit kohdentuvat kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden tietoperustaan, mielenterveyden asiantuntijuuteen, näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, ajankohtaisiin terveydenhuollon haasteisiin ja kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden työelämäharjoitteluun.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 17.5.–7.6.2021. Lomake löytyy hakuaikana osoitteesta uef.fi/tehoa/hae. Tulokset julkaistaan 18.6.2021. Hakijoita tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköpostitse hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2021 mennessä. Opinnot alkavat 1.9.2021.

Täydennyskoulutuksen ammatillisena tavoitteena on vahvistaa laaja-alaista kliinisen hoitotyön asiantuntijaosaamista muuttuvissa palvelujärjestelmissä. Tieteellisinä tavoitteina on luoda valmiuksia soveltaa ja arvioida tutkimustietoa erilaisissa kliinisen hoitotyön kysymyksissä sekä ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön, laatutyön ja tutkimuksen merkityksen asiantuntijatyössä. 

Yhteistyöorganisaatioiden (Kuopion yliopistollinen sairaala, Niuvanniemen sairaala, Ylä-Savon SOTE, Varkauden kaupungin Sosiaali- ja terveyskeskus) työntekijöille sekä maksimissaan viidelle hakijalle Pohjois-Savon alueelta.

1.9.2021–31.5.2023, Kuopio

Suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Hakijan eduksi katsotaan

 1. aiemmat terveystieteen tai ylemmän ammattikorkeakoulun maisteriopinnot tai
 2. 30–60 opintopisteen erikoistumiskoulutus.

Hyväksytty – täydennettävä

Suomi

Syyslukukausi 2021

 • Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden tietoperusta (suoritetaan noin 1 op lukukaudessa) – 4 op (4316011)
 • Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen – 4 op (4310204)
 • Hoitotieteen tiedonhaku – 1 op (8020150)

Kevätlukukausi 2022

 • Psykiatriaa kliinisen hoitotyön asiantuntijoille – kirjatentti – 2 op (4316012)
 • Perusfarmakologia – 3 op (AY4218801) 
 • Kliinisen hoitotyön johtaminen – 3 op (4316013)

Syyslukukausi 2022

 • Potilaan tutkiminen ja haastattelu mielenterveystyössä – 3 op (4316014)
 • Public Health in Humanitarian Crisis – 5 op (4455302)
 • Terapeuttisen työskentelyn menetelmät – 5 op (4316015)

Kevätlukukausi 2023

 • Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden työelämäharjoittelu – 10 op (4316016)