Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Jatkuvan oppimisen opiskelija Seija Suokas.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden syvempää ja laajempaa ymmärrystä

Seija Suokas oivalsi asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnoista uusia näkökulmia asiantuntijatyöhönsä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Suokas on tehnyt pitkän työuran tehohoitajana ja sittemmin potilasturvallisuuden parissa. Suokas on hankkinut laajasti koulutusta aikuisiällä, ja tuoreimpina opintoina hän suoritti asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuskokonaisuuden Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. 

– Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot syvensivät ja laajensivat omaa ajatteluani. Kävimme koulutuksessa läpi potilasturvallisuutta hyvin monesta näkökulmasta. Se vahvisti esimerkiksi johtamisen näkökulmaa, ja miten voin omassa roolissani tukea johtamista, kertoo Suokas. 

Suokas on taustaltaan sairaanhoitaja. Hän kiinnostui jo nuorena hoitajana tehohoidosta ja työskenteli pitkään tehohoitajana. Työ sai hänet pohtimaan vaaran tilanteita, joita tehohoidossa kohdataan varsin usein. 

– Aloitin opiskelemaan hoitotieteitä avoimessa yliopistossa, ja siellä kiinnostus potilasturvallisuuteen jatkui. Tein kandidaatin työni potilasturvallisuudesta tehohoitotyössä. Kun pääsin maisteriopintoihin Itä-Suomen yliopistoon, graduni pohjautui myös potilasturvallisuuteen.

”Vertaistuki on ihan parasta”

Opinto- ja työpolku on johtanut Suokkaan tekemään työtä potilasturvallisuuden eteen: hän on toiminut viitisen vuotta potilasturvallisuuskoordinaattorina ensin erikoissairaanhoidossa ja sittemmin hyvinvointialueella. 

– Kaikki alkoi hyvin, kun organisaatioomme perustettiin laadun ja kehittämisen yksikkö, ja meitä asiantuntijoita oli paljon. Tunsin, että nyt satsataan potilasturvallisuuteen. Kun tuli yt-neuvottelut ja säästöleikkaukset, yksikkö lopetettiin ja henkilöstöä irtisanottiin. Porukkamme kutistui pienemmäksi, kertaa Suokas. 

Keskusteluissa työkaverinsa kanssa Suokas havaitsi, että koulutus ja perehdytys potilasturvallisuuskoordinaattorin työhön ei ole ollut riittävää. Kun asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutus osui silmiin Itä-Suomen yliopiston uutiskirjeestä, Suokas kiinnostui koulutuksesta ja organisaatio tuki kouluttautumista. 

Opintokokonaisuuden suorittamiseen osallistui myös Suokkaan työtoveri, mikä tuki hyvin opiskelua. 

– Vertaistuki on ihan parasta. Vaikka 25 opintopistettä teetti töitä, pystyin keskustelemaan kaverin kanssa, miltä tehtävät vaikuttivat. Yhteinen opiskelu on hyödyttänyt meitä myöhemminkin, kun teemme yhdessä töitä, Suokas sanoo.

Koulutus lisää ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken 

Selkeimmin Suokkaan mieleen asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnoista on jäänyt haavoittuviin ryhmiin keskittynyt kurssijakso. 

– Aina on ajateltu, että haavoittuvat ryhmät ovat syrjäytyneitä ja vanhuksia, mutta kurssilla otettiin esiin hyvänä esimerkkinä nainen erikoissairaanhoidon vastaanotossa, ja se miten sukupuolirooleihin liittyvät näkemykset voivat vaikuttaa, miten henkilöt pääsevät hoitoon. Esimerkiksi naisten vaivat voivat peittää jonkin vakavamman sairauden, Suokas kuvaa. 

Suokas suosittelee asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutusta kaikille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, tekevät työtä hoivassa ja hoidossa, sekä haluavat kehittää itseään. 

– Toivon, että myös sosiaalihuollon puolella olisi kiinnostusta osallistua tähän koulutukseen. Näin lisäisimme ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Asiakasturvallisuuteen tuodaan yhteistä näkökulmaa tässä koulutuksessa. 

Suokkaan omat suunnitelmat asiantuntemuksen kehittämiseksi ovat vielä avoinna. 

– Olen monessa mukana, muun muassa kansallisen laiteturvallisuuden ohjausryhmässä. Kaikki kansalliset ohjausryhmät ovat oppimisen ja voimaantumisen paikkoja. Yliopistokoulutukseni on ollut pitkän linjan työtä, ja ehkä jonain päivänä innostun taas lähestymään yliopistoa, Suokas pohtii.

Kysy lisää