Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ihmisiä torilla.

Asiantuntijaryhmältä ehdotus Terveydeksi-ohjelman toimenpiteiksi

Miten suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia tulisi edistää? Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikaisen johtama tieteellinen asiantuntijaryhmä on julkaissut ehdotuksensa vaikuttavista toimenpiteistä. Raportin pohjalta valitaan toimenpiteet Terveydeksi-ohjelmaan vuosille 2024–2027.

Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma pyrkii vähentämään keskeisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden aiheuttamaa hyvinvointivajetta ja tautitaakkaa, lisäämään työ- ja toimintakykyä sekä kaventamaan väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Terveydeksi-ohjelma tekee yhteistyötä kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneiden, myös muiden kuin sote-sektorin toimijoiden kanssa.

– Suurin osa suomalaisten kansanterveyden haasteista johtuu syistä, jotka olisivat ehkäistävissä yhteiskuntapoliittisin keinoin ja vaikuttamalla erityisesti väestön ravitsemukseen, päihteiden käyttöön, liikunta- ja unitottumuksiin sekä yhteisöllisyyttä, syrjimättömyyttä ja mielen hyvinvointia tukeviin tekijöihin, kertoo tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen.

Tieteellisen asiantuntijaryhmän ehdotuksia Terveydeksi-ohjelman toimenpiteiksi on yhteensä 30 ja ne jakautuvat 5 teemaan:

1. Ravinnosta terveyttä ja hyvinvointia

  • Tuetaan terveellistä ravitsemusta ja ylipainon hoitoa sekä vähennetään elintapahaasteista johtuvaa stigmaa.

2. Lasten ja nuorten elinympäristöstä terveyttä ja hyvinvointia

  • Edistetään lasten ja nuorten terveellistä ravitsemusta ja päihteettömyyttä, ehkäistään kiusaamista ja syrjintää sekä parannetaan mielen hyvinvointia.

3. Yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden ehkäisy

  • Lisätään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ehkäistään yksinäisyyttä.

4. Palvelut

  • Lisätään terveysongelmien ehkäisyä ja varhaista tunnistamista sekä keskeisiin elintapahaasteisiin 

5. Lainsäädäntö ja verotus

  • Lainsäädäntö- ja verotusratkaisuja, joilla pyritään lisäämään väestön mahdollisuuksia terveelliseen ravitsemukseen ja päihteiden käytön vähentämiseen.

– Asiantuntijaryhmämme ehdottaa muun muassa kansallisia suosituksia älylaitteiden käytöstä erityisesti kouluaikana sekä tehokkaita toimenpiteitä lasten ja nuorten päihteiden käytön, väkivallan, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Ehdotamme uusien ravitsemussuositusten tehokasta jalkauttamista ja lihavuuden hoidon opetuksen kehittämistä huomioiden myös ymmärryksen lisäämisen lihavuuden aiheuttamasta stigmasta. Ehdotuksiimme sisältyy myös kansallisen suunnitelman laatiminen epäterveellisten elintarvikkeiden mainostamisen, markkinoinnin ja myynnin edistämisen sekä annos- ja pakkauskokojen rajoittamisesta, Laatikainen kertoo.

Tieteellisen asiantuntijaryhmän ehdotuksia on sovitettu yhteen Suomi Liikkeelle -ohjelman, kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanosuunnitelman ja valmisteilla olevan yksinäisyyden ehkäisyn strategian kanssa.

Tieteellinen asiantuntijaryhmä on luovuttanut ehdotuksensa Terveydeksi-ohjelman ohjausryhmälle. Ministeriöiden edustajista koostuva ohjausryhmä valitsee ehdotuksen pohjalta Terveydeksi-ohjelman toimenpiteet. Ne julkaistaan syksyllä 2024, minkä jälkeen ohjelman toimeenpano käynnistyy. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ohjelman toteutukseen, esimerkiksi webinaareja, kuulemistilaisuuksia, työpajoja ja sähköisten alustojen hyödyntämistä.

Terveydeksi-ohjelma on osa Orpon hallitusohjelman toteutusta ja se linkittyy Suomi Liikkeelle -ohjelmaan sekä kansalliseen palvelureformiin. Ohjelmalle on varattu yhdeksän miljoonan euron kertaluontoinen määräraha hallituskauden ajaksi. Kaikista Terveydeksi-ohjelmasta rahoitetuista toimenpiteistä edellytetään vaikutusten arviointia. Ohjelman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen toimeenpanoa ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjelman toimikausi päättyy maaliskuussa 2027.

Asiantuntijaryhmän ehdotusta esiteltiin julkaisutilaisuudessa 4. kesäkuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Saate asiantuntijatyöryhmän ehdotuksiin (pdf)

Terveydeksi-asiantuntijaryhmän toimenpide-ehdotukset (pdf)

Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma

Lisätietoja:

Professori Tiina Laatikainen, p. 040 5496682, tiina.laatikainen@uef.fi

Kehittämisneuvos Heli Hätönen, p. 0295 163 326, etunimi.sukunimi@gov.fi

Pääsihteeri Tuulia Rotko, p. 0295 163 285, etunimi.sukunimi@gov.fi

Avainsanat