Hyppää pääsisältöön
Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

HTM Kimmo Malin, väitös 25.11.2022: Kiinteistötoimitusprosessin rajapinnat muihin prosessilajeihin on tarpeen tunnistaa

Ympäristöoikeuden alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimukseni aihe on kiinteistötoimitusprosessi. Kyseessä on oikeustieteessä viime vuosikymmeninä vähän tutkittu asioiden oikeudellinen käsittelymuoto, jossa perusmuodossaan kolmihenkinen toimikunta tekee säädetyn lain puitteissa päätöksiä, jotka liittyvät jollakin tavalla kiinteistöihin ja maanmittaukseen. Toimitusprosessiin liittyviä lakeja on säädöskokoelmassa noin 60, joten ilmiönä toimitusprosessi on ympäristöoikeuden lainsäädäntökentässä varsin laajalle levinnyt. Kiinteistötoimitusprosessissa käsitellään vuosittain tuhansittain asioita, joilla on suuri merkitys kiinteistönomistajille.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimuksessa tarkastellaan toimitusprosessin rajapintoja suhteessa muihin prosessilajeihin. Tutkimuksessa havaitaan, että toimitusprosessilla on rajapintoja moniin eriin prosessilajeihin ja näiden rajapintojen tunnistaminen ja niillä operointi käytännön lainsoveltamistyössä saattaa olla haastavaa. Toimitusprosessi on oikeustieteen sisälläkin huonosti tunnettu menettelymuoto ja tutkimuksella pyritään myös lisäämään prosessin tunnettavuutta.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tutkimus palvelee oikeustiedettä jäsentämällä toimitusprosessin paikkaa nykyisessä lainsäädäntöympäristössä. Tutkimuksessa esitetään tulkintasuosituksia, jotka palvelevat käytännön lainsoveltamistyötä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Kyseessä on monografiamuotoinen lainopillinen tutkimus. Tutkimus pohjautuu toimitusprosessia koskevan oikeuslähteistön analyysiin lainopin metodein. Tutkimuksen pääpaino on kiinteistönmuodostamislain analyysissa toimitusprosessin näkökulmasta.

HTM Kimmo Malinin ympäristöoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Toimitusprosessin rajapinnat. Tutkimus kiinteistöoikeuden prosessijärjestelmästä toimitusprosessin näkökulmasta” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa klo 12.00 alkaen Aurora-rakennuksen tilassa AU100. Vastaväittäjänä toimii professori Matti Hepola Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa.

Lisätietoja:

Kimmo Malin, kimmo.malin(at)uef.fi