Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kirja.

HTM Laura Tammenlehto, väitös 28.4.2023: Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkausten kriminalisointeja koskevaa sääntelyä tulisi tarkistaa Pohjoismaissa

Rikos- ja prosessioikeuden alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimuksessa analysoidaan immateriaalioikeusloukkausten, erityisesti tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkausten, kriminalisointia Pohjoismaissa. Tutkimus arvioi immateriaalioikeusrikossäännösten soveltamisalaa, niiden oikeutusta ja oikeudenmukaisuutta sekä niiden suojan kohteena olevista abstrakteista oikeushyvistä johtuvaa jännitettä voimassa olevan rikosoikeusjärjestelmän sisällä.

Tutkimus operoi kahden toisistaan paljolti eroavan oikeudenalan rajapinnalla, joiden ideologiat ja tarkoitukset ovat hyvin erilaisia, mikä aiheuttaa oikeudellisia konflikteja. Aiheesta ei ole tuoretta tutkimusta, joten teema on ajankohtainen

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimus osoittaa, että tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkauksia koskevat kriminalisoinnit ovat laajentuneet hallitsemattomasti digitalisaation ja teknisen kehityksen myötä. Pohjoismaiset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait ovat moniulotteisia ja mutkikkaita, mikä hankaloittaa niihin liittyvien rikossäännösten tulkintaa. Näiden elementtien yhteisvaikutuksesta tulee vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi, määrittää etukäteen, millainen käyttäytyminen viime kädessä on rangaistavaa ja miten ankarasti.

Väitöskirjassa ehdotetaan, että tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevien kriminalisointien tarkoituksenmukaisuutta pohdittaisiin uudelleen. Rangaistavan käyttäytymisen alaa kehotetaan rajoitettavan molempien yksinoikeuksien osalta säätämällä kapeampia, tarkkarajaisempia ja täsmällisempiä kriminalisointeja, jotka keskittyisivät ansiotarkoituksessa tehtyihin, laajoihin ja tahallisiin tekoihin. Puhtaiden moraalisten oikeuksien loukkausten osalta väitöskirjassa ehdotetaan dekriminalisointia.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimus on oikeusvertaileva lainopillinen artikkeliväitöskirja.

HTM Laura Tammenlehdon rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Justified Criminalization of IPR Infringements – Focus on Copyright and Trademarks” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 28.4. klo 12.00 alkaen Aurora-rakennuksen salissa AU100. Vastaväittäjänä toimii professori Peter Mezei (University of Szeged) ja kustoksena professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Avainsanat