Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuori poika opiskelee etänä

Hyvään alkuun opinnoissa myös korona-aikana

Uusien opiskelijoiden alkuohjausta on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2017 alkaen osana opetus- ja kulttuuriministeriön OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluissa -hanketta. Koronan tuomista haasteista huolimatta opinnot ovat käynnistyneet sujuvasti.

Itä-Suomen yliopisto oli OKM:n vuonna 2017 käynnistyneessä hankkeessa mukana uusien opiskelijoiden orientaatioon ja tuutorointiin liittyvässä pienemmässä osahankkeessa. Hanke päättyi vuonna 2019.

– UEFin alkuohjauksen kehittämistyö on hankekauden jälkeen jatkunut ja orientaation sisältyvät osat löytäneet pikkuhiljaa muotonsa ja paikkansa, kertoo Itä-Suomen yliopiston opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen.

Yksi uudistuksista on ollut se, että massaluentojen sijaan opiskelijat otetaan nyt vastaan oppiaineessa ja yhteistyö on tiivistä muun muassa vertaistuutoreiden ja opiskelijaorientaation tukitoimien kanssa. Viimeisimpänä uusille opiskelijoille kehitetty sähköisten työkalujen itseopiskelupaketti ”Digistartti” on ollut looginen jatkumo aiemmin hankkeen puitteissa toteutetulle uuden opiskelijan verkkomateriaalille KAMUssa. Digistartti sisältää opiskelijan tarvitsemien sähköisten ja digitaalisten työkalujen esittelyn, niiden käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauteosion.

– Näin jälkikäteen ajatellen saimme Digistartin käyttöön juuri oikeaan aikaan koronatilanne huomioiden, Pasanen sanoo. – Ihannetilanteessa uusi opiskelija tutustuu siihen ja Kamun aineistoihin jo ennen opintoja.

Opiskelijat ja yliopiston toimijat tyytyväisiä opintojen aloituksen sujuvuuteen

Syksyllä 2020 palautetta kerättiin Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilta ja yliopiston orientaatiotoimijoilta, joita ovat opintopalvelut, tietotekniikkapalvelut, ISYY, kirjasto, kielikeskus, oppiaineet ja oppiainetuutorit, tuutorivastaavat ja hops-ohjaajat. Uusien opiskelijoiden Alkuohjauskysely ja orientaatiotoimijoille suunnattu kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vaikka edelliset kyselyt toteutettiin syksyllä 2019, poikkeuksellisesta vuodesta ja koronatilanteesta johtuen ne toteutettiin kuitenkin kevennettynä myös syksyllä 2020.  Alkuohjauksen lisäksi opiskelijoilta kerättiin palautetta myös Digistartista.

Kyselyjen mukaan Digistartti on ollut avainasemassa opintoihin perehtymisessä ja niiden käynnistymisessä erityisesti nyt, kun koronan vuoksi etäopetus on ollut merkittävässä roolissa. Opiskelija saa Digistartin tehtävät tehtyään digitaalisen osaamismerkin, ja lähes 80 prosenttia uusista opiskelijoista oli saanut osaamismerkin lokakuun loppuun mennessä.

 – Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat Digistartin viimeistään orientaatioviikon aikana eli syyskuun ensimmäisellä viikolla, ja oppiaineet osaltaan myös kannustavat opiskelijoitaan näiden keskeisten palveluiden itseopiskeluun.

Opiskelijat kokivat olonsa melko turvalliseksi sekä lähiopetuksessa että kampuksilla, ja koronaohjeistuksia pidettiin riittävinä. Orientaatiotoimijat näkivät tuutoroinnin ja oppiaineissa annetun ohjauksen tukeneen hyvin opintojen käynnistymistä. Toimijoiden välinen yhteistyö oli sujunut pääsääntöisesti hyvin, mutta vapaassa palautteessa toivottiin edelleen yhteistyön tiivistämistä ja tiedonkulun parantamista.

Kyselyn mukaan syksyllä 2020 opiskelijoista 17 prosenttia otettiin vastaan lähiopetuksessa. Etävastaanotto toteutui 24 prosentin kohdalla ja hybridimallin mukaisesti 69 prosentilla. Etäopetus tavoitti opiskelijoita aiempaan verrattuna paremmin ja tietoa oli ollut hyvin tarjolla, erityisesti, jos opiskelija oli perehtynyt tarjolla olevaan materiaaliin ennakkoon ja suorittanut Digistartin. Myös vertaistuutoreiden antamaa perehdytystä pidettiin toimivana. 

Tulevaisuus näyttää, kuinka opiskelijat aidosti kiinnittyvät oppiaineeseen, kampukseen ja kampuskaupunkiin.

Tuija Pasanen

opiskelijapalvelun päällikkö