Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoitaja ja potilas.

Ikääntyvien hoitajien työurien jatkumista voidaan edistää

Hoitajien työurien jatkumista eläkeikään ja sen jälkeen voi edistää muun muassa yksilöllisillä ja joustavilla työjärjestelyillä, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty katsaus.

Pula hoitotyön ammattilaista on globaali haaste. Sen lisäksi että lisätään hoitajien koulutuspaikkoja ja alan vetovoimatekijöitä, on tärkeää, että kokeneiden ja ikääntyvien hoitajien työssä pysymistä tuetaan.  Suomessa arvioilta puolet nykyisistä lähi- ja sairaanhoitajista eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana ja monet heistä enneaikaisesti. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa haettiin tutkimuksia vuosilta 2011‒2021, ja selvitettiin mitkä tekijät edistävät hoitajien työuran pidentämistä viralliseen eläkeikään asti ja sen jälkeen.

Tulokset osoittivat, että työuraa pidentävät tekijät liittyivät hoitajien henkilökohtaiseen elämään ja työhön. Tutkimuksessa löytyi kuusi hoitajien viralliseen eläkeikään asti ja sen jälkeen työskentelyä edistävää tekijää: terveys ja työkyky, työn merkitys, riittävä tulo, merkitykselliset ihmissuhteet ja tuki työyhteisössä, yksilöllisesti räätälöidyt työjärjestelyt sekä organisaation tuki ja tunnustus.

Mielekäs työ ja tukeva työyhteisö osoittautuivat tärkeiksi työssä pysymisen tekijöiksi. Työuran pidentämiseksi yksiköllisesti räätälöity työ, jossa on mahdollisuus joustaviin työaikoihin ja vähemmän fyysisesti ja henkisesti kuormittaviin työtehtäviin, edistivät työurien pidentämistä. Hoitajien kokema arvostus organisaation taholta lisäsi halukkuutta jatkaa työuria.

Tutkimus osoitti, että organisaatiot voivat edistää jo nyt hoitajien työurien pidentämistä yksilöllisillä ja joustavilla työjärjestelyillä. Jatkossa organisaatiot voivat myös tukea ikääntyviä hoitajia kehittämällä ikäjohtamista ja kannustavia palkkiojärjestelmiä.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus julkaistiin hoitotieteen tieteenalan korkeatasoisessa julkaisussa, Journal of Advanced Nursing -lehdessä.

Tutkimusartikkeli luettavissa:

Nurmeksela, A., Välimäki, T., Kvist, T., Savolainen, H., Tahiraj, V., & Hult, M. (2023). Extending ageing nurses’ working lives: A mixed- methods systematic review. January, 1–17. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/10.1111/jan.15569