Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaislikko talvella

Itä-Suomen yliopistolle H2020-rahoitusta hormonihäirikköjen tutkimiseen

Hormonitoimintaa häiritsevillä ympäristön kemikaaleilla saattaa olla yhteys yhä yleistyviin energia- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, mutta aihepiiriä on tutkittu hyvin vähän. Yhteyttä selvitetään nyt Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa laajassa EDCMET-hankkeessa, jolle on myönnetty rahoitus EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit eli niin kutsutut hormonihäiriköt ovat ympäristöstä peräisin olevia yhdisteitä, jotka aiheuttavat haittavaikutuksia häiritsemällä hormonien säätelemiä signalointireittejä ja muuttamalla hormonijärjestelmän toimintaa elimistössä. Hormonijärjestelmä osallistuu myös energia-aineenvaihdunnan säätelyyn, mutta hormonihäirikköjen mahdollisia haitallisia vaikutuksia energia-aineenvaihduntaan ei ole juuri tutkittu. Hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien metabolisten vaikutusten arvioimiseksi ei myöskään vielä ole olemassa validoituja menetelmiä.

EU on myöntänyt Horisontti 2020 -rahoitusta kahdeksalle hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden tunnistamiseen ja niiden vaikutusten tutkimiseen liittyvälle hankkeelle. Yksi rahoitettavista hankkeista on Itä-Suomen yliopiston koordinoima EDCMET-projekti, jossa selvitetään hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehitetään niiden tutkimiseen tarvittavia menetelmiä.

EDCMET-projektissa pyritään selvittämään hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistumisesta johtuvia yksityiskohtaisia biologisia muutoksia ja häiriöitä aineenvaihdunnan säätelyreiteissä sekä näistä mahdollisesti seuraavia haittavaikutuksia. Projektissa käytetään ja kehitetään laajasti erilaisia mallinnustekniikoita, analyysimenetelmiä, solu- ja eläinmalleja sekä ihmisistä kerättyä epidemiologista tietoa, joiden avulla voidaan jatkossa arvioida luotettavasti hormonihäiriköiden vaikutuksia energia- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niitä sääteleviin tumareseptoreihin.

EDCMET-hankkeeseen osallistuu usean alan asiantuntijoita, tutkijoita ja yrityksiä kahdeksasta Euroopan maasta.  Hanke on käynnissä 1.1.2019–31.12.2023 ja sitä koordinoi professori Anna-Liisa Levonen Itä-Suomen yliopistosta. Hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopistosta myös professori Jorma J. Palvimon, professori Paavo Honkakosken, apulaisprofessori Jaana Rysän ja yliopistotutkija Vittorio Fortinon tutkimusryhmät. Tutkijat pyrkivät mallintamaan hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaikutusmekanismeja ja kehittämään validoituja menetelmiä yhdisteiden tumareseptorivälitteisten ja metabolisten vaikutusten tutkimiseen ja profilointiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja tarkentaa haittavaikutusten taustalla olevia säätelyreittejä omiikka-teknologioiden avulla sekä tunnistaa uusia altistumisen terveysriskejä ja merkkiaineita.

Lisätietoja:

Professori Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, p. +358403589907, anna-liisa.levonen(at)uef.fi