Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston liput.

Itä-Suomen yliopistolle Team Finland Knowledge -rahoitusta yhteistyöhankkeisiin ympäristöyhteistyön, metsätieteiden, rajatutkimuksen ja liikuntakasvatuksen aloilla

Itä-Suomen yliopistolle on myönnetty yli 240 000 euron rahoitus Team Finland Knowledge -ohjelman vuoden 2024 rahoitushausta. Yliopisto koordinoi kolmea hanketta ja on kumppanina yhdessä.

Team Finland Knowledge -ohjelman (TFK) tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK-verkostoon valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä löytää uudenlaisia yhteistyön muotoja. Nyt myönnetyn rahoituksen turvin luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja ukrainalaisten, ecuadorilaisten, perulaisten, indonesialaisten ja tansanialaisten kumppanien välillä.  

Raja-alueita epävarmoina aikoina sekä niiden paikallisia ja alueellisia paineita tarkastelevan hankkeen (Borderlands in uncertain times: local and regional perspectives under stress, BLUnT) tavoitteena on tarjota Itä-Suomen yliopiston ja sen ukrainalaisen kumppanin, Harkovan kansallisen yliopiston opiskelijoille ajankohtainen käsitys uudesta todellisuudesta, jonka kanssa raja-alueiden asukkaat Euroopassa – Ukraina ja Suomi mukaan luettuina – ovat eläneet siitä lähtien, kun Ukrainan sota alkoi. Hankkeen puitteissa toteutetaan intensiivikurssi, jolla käsitellään paikallisia ja alueellisia (kansallisia) näkökulmia rajoihin sekä kovaa ja pehmeää, jokapäiväistä turvallisuutta tämän päivän epävakaassa ympäristössä. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 51 836 euroa, ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselle. Hankkeen yhteyshenkilö on yliopistonlehtori, dosentti Paul Fryer.

Metsäkasvatukseen ja metsäntutkimukseen sekä metsävarojen kestävän hallinnan edistämiseen Andeilla ja Suomessa keskittyvä hanke (Andean-Finland forest education & research: Promoting sustainable management of forest resources, AFFER) pyrkii edistämään kestävän luonnonvarojen hallinnan koulutusta ja ammattiopetusta lisäämällä tietoisuutta eri ekosysteemeissä sovellettavista erilaisista menetelmistä. Hankkeen puitteissa kehitetään tapaustutkimuksia hyödyntävä intensiivikurssi, joka keskittyy metsä- ja vesivarojen hallintaan trooppisissa, Andien ja boreaalisissa ekosysteemeissä. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa ovat ecuadorilainen Universidad de Cuenca ja perulainen Universidad Nacional Agraria La Molina. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 61 280 euroa, ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolle. Hankkeen yhteyshenkilöt ovat professori Blas Mola ja väitöskirjatutkija Jessenia Polack Huaman.

Ympäristöyhteistyön ja ympäristökonfliktien ratkaisun ympärille rakentuva kurssisarja ja verkko-opetusympäristö (Environmental collaboration and conflict resolution course series and online teaching platform, ECCR-ON) pyrkii nostamaan korkeakoulutuksen tasoa ja vastaamaan globaaleihin haasteisiin vastuullisten ja tasa-arvoisten akateemisten kumppanuuksien kautta, joita on luotu yliopistojen välillä Suomessa, Kaakkois-Aasiassa (Indonesia) ja eteläisessä Afrikassa (Tansania). ECCR-ON-hanke perustuu ympäristöyhteistyön ja ympäristökonfliktien ratkaisun ympärille muodostuneen ECCR-opetusverkoston asiantuntemukseen. Kansainvälinen ECCR-verkosto pyrkii kehittämään lähiopetuskursseja, opetusmateriaaleja ja verkko-opetusympäristöjä. Kurssimateriaalien yhteiskehittäminen perustuu kumppaneiden tietoon ympäristöyhteistyöstä, konfliktianalyysistä, konfliktinratkaisustrategioista ja luonnonvarojen yhteishallinnasta. ECCR-ON-hanke syventää opiskelijoiden, tutkijoiden ja alan ammattilaisten ymmärrystä luonnon ja yhteiskunnan monimutkaisista suhteista sekä ympäristöyhteistyöhön ja ympäristökonfliktien hallintaan liittyvästä päätöksenteosta kumppanimaissa ja muualla. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 64 000 euroa, ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselle. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa ovat Jyväskylän yliopisto sekä indonesialainen University Muhammadiyah Yogyakarta ja tansanialainen College of Business Education. Hankkeen yhteyshenkilö on professori Irmeli Mustalahti.

Lisäksi Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on kumppanina Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa, jossa edistetään liikuntakasvatusta Tansaniassa ja Suomessa (Empowering physical education programme in Tanzania and Finland, EPEP). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liikuntakasvatuksen asemaa ja ymmärrystä sen merkityksestä oppimiselle, kouluhyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle Tansanian ja Suomen opettajankoulutuksessa ja kouluissa. Hankkeen muita kumppaneita ovat tansanialaiset Dar es Salaamin yliopisto ja Sansibarin valtionyliopisto. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 63 120 euroa. Hankkeen yhteyshenkilö on yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen.

Lähde: Opetushallitus

Tutkijoiden yhteystiedot: UEF Connect