Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Aivotutkimusyksikön PPI-työpaja yrityksille keväällä 2024.

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö tukee potilaiden osallisuutta terveysalan yritystoiminnassa

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikössä kehitetään toimintamallia potilaiden ja kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi terveysalan tutkimuksessa ja yritystoiminnassa. Äskettäin Aivotutkimusyksikkö järjesti Potilaiden tarpeiden huomioiminen terveysalan yritystoiminnassa -työpajan yrityksille. Ajankohtainen aihe kokosi työpajaan yli 20 osallistujaa paikallisista terveysalan yrityksistä sekä globaaleista lääkealan yrityksistä.

Potilaiden ja kansalaisten osallisuus auttaa tuottamaan parempia tuloksia 

Potilaiden ja kansalaisten osallisuus (PPI) on tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tekemistä yhdessä tutkittavien tai heidän läheistensä kanssa tai heidän toimestaan. Tällöin tutkittavat vaikuttavat siihen, mitä tutkitaan ja miten. Tällainen osallisuus ei ole pelkkää symboliikkaa; potilaat ovat aktiivisia toimijoita tutkimuksessa, mikä parantaa tutkimuksen laatua ja tuottaa parempia tuloksia potilaille.

- Pääsemme oikeisiin kysymyksiin käsiksi kuulemalla sairastavia tai sairauden riskissä olevia. Vain tällä tavoin voimme päästä käsiksi relevanttiin tarpeeseen. Potilaiden äänen kuuluville saaminen motivoi heitä myös osallistumaan, painotti professori Reetta Kälviäinen työpajan alustuksessaan. 

Yritykset toivovat lisää ymmärrystä potilaan tarpeista

Terveysalan yritystoiminnassa osallisuuden teema tunnetaan vaihtelevasti. Työpajan osallistujat kuitenkin näkivät, että potilaiden tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää niin tuotekehityksen, loppukäyttäjien kokemuksen, resurssien käytön kuin hoidon kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta. 

Yritykset käyttävät käytännön työkaluina potilaiden tarpeiden huomioimiseen muun muassa asiakaspolkukarttoja, kyselyitä ja haastatteluja. Näiden avulla voi kerätä tietoa potilailta ja soveltaa sitä omaan toimintaan.

- Novartiksella olemme tehneet yhteistyötä klinikoiden kanssa saadaksemme ymmärrystä potilaiden kokemuksista. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Potilaan näkökulman kokonaisvaltainen ymmärtäminen on kaikkien osapuolten etukertoi Elina Jokinen Novartikselta.

Työpajaan osallistuneet yritykset näkivät eri tahojen yhteistyön tärkeänä potilaiden osallisuuden edistämisen edellytyksenä. 

- Aivotutkimusyksikkö voisi toimia yhteistyökumppanina eri toimijoille ja toteuttaa esimerkiksi kohderyhmähaastatteluja akateemisia menetelmiä soveltaen. Aivotutkimusyksiköllä on mahdollisuus tavoittaa laajasti eri kohderyhmiä, ja toimintamme on tunnettua, arvioi yksikön johtaja Eino Solje.

Aivotutkimusyksikkö kehittää parhaillaan uutta toimintamallia, jonka avulla niin yrityksiä kuin tutkijoita voidaan auttaa huomioimaan potilaiden ja kansalaisten osallisuus paremmin.

Työpaja oli osa Itä-Suomen yliopiston UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR-hanketta ja työpajan fasilitoi hankkeen innovaatioasiantuntija Piritta Parkkari. 

Lisätietoja aiheesta antaa Aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje, eino.solje@uef.fi, 050 465 6866