Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Vauhkonen Jari.

Jari Vauhkonen metsäsuunnittelun professoriksi

Marraskuussa Itä-Suomen yliopistossa työnsä aloittaneen metsäsuunnittelun professori Jari Vauhkosen mukaan metsänomistajille tulisi luoda kannusteita yhteistoimintaan.

– Kansalaiskiinnostus metsien käyttöä kohtaan tuntuu viime aikoina lisääntyneen valtavasti, professori Jari Vauhkonen sanoo.

Avainsanoja ovat olleet esimerkiksi metsätalouden kestävyys, hiilensidonta ja monimuotoisuus.

– Moni metsänomistaja varmaankin aprikoi omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa näihin ilmiöihin sieltä metsikkökuvio- tai tilatasolta, jossa hän metsänhoidon päätöksiään tekee. Kaiken lisäksi ollaan menossa kohti epävarmempaa tulevaisuutta.

Metsäsuunnittelussa voidaan huomioida kaikkea, kunhan ymmärretään, että ilmiöt ovat erilaisia tarkasteltavasta alueesta ja aikajänteestä riippuen, ja ettei yhden huomiointi vastaa toista koskevaan kysymykseen. Tarvitaan näiden tasojen yhteensovittamista.

– Maisematason hyötyjen saavuttamiseksi metsänomistajia tulisi kannustaa yhteistoimintaan. Tämän järjestäminen tulee varmaankin olemaan tärkeä tulevaisuuden teema.

Metsäsuunnittelu on metsätieteen kuningaslaji

Vauhkonen aloitti metsätieteen opiskelut melkein parikymmentä vuotta sitten Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa.

– Olin opiskellessani kiinnostunut ennen kaikkea metsätietojärjestelmistä ja opinnäytetyöni liittyivät yksittäisten puiden kaukokartoitukseen. Väitöstutkimukseni jälkeen aloin pohtia, miten tätä tietoa parhaiten käyttäisi, ja se johti minut metsäsuunnittelun pariin.

Viime vuosina Vauhkonen on keskittynyt ennen kaikkea opetuksensa kehittämiseen. Koronapandemia tuotti digiloikan.

– Laadin joukon omia opetussimulaattoreita, joiden ansiosta opiskelemme nyt interaktiivisemmin ja ymmärrämme paremmin, mitä mustina laatikoina toimivien järjestelmien sisälle saattaa kätkeytyä.

Tutkimuksessa Vauhkosta kiinnostavat erityisesti tekoälymenetelmät, joilla eri mittakaavoja ja metsän käytön tavoitteita voidaan huomioida, sovittaa yhteen ja perustella numeerisesti. Tavoitteena on metsän käsittelyjen parempi ”hyväksyttävyys” erilaisten tavoitteiden kannalta.

– Metsäsuunnitteluhan on eräänlainen metsätieteen kuningaslaji. Siinä pitää ottaa huomioon ja ymmärtää metsänhoidon vaikutuksia metsän kasvuun, kasvustoon ja lajistoon, kuten myös metsän nykytilaa ja tulevaa kehitystä kuvaavia laskentamalleja. Samalla on huomioitava metsänomistajien tavoitteisiin, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä näkökulmia.

Tulevaisuuden päätössuositusten tuottamisessa korostuu erilaisia näkökulmia huomioivien vertailulaskelmien tekeminen, ja sitä kautta parantunut metsien käsittelyn neuvontataito.

Vapaa-aikaansa Vauhkonen viettää mielellään perheensä kanssa.

– Perheeseemme syntyi helmikuussa esikoistytär, ja perheen pyörittämiseen on siitä lähtien kulunut kaikki liikenevä aika. On kyllä ollut hyvää vastapainoa työlle, eikä tunnu että mitään muuta kaipaisikaan, hän kertoo.

Lisätietoja:

Professori Jari Vauhkonen, p. 050 470 7627, jari.vauhkonen@uef.fi
 

JARI VAUHKONEN

  • Metsäsuunnittelun professori 1.11.2022 alkaen toistaiseksi
  • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, 2010, Itä-Suomen yliopisto
  • Puiden kaukokartoituksen dosentti, 2012, Itä-Suomen yliopisto

TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT

  • Professori, 2019–2022, Helsingin yliopisto
  • Erikoistutkija, 2017–2019, Luonnonvarakeskus
  • Yliopistotutkija, 2014 –2016, Itä-Suomen yliopisto

Jari Vauhkosen kuvat:  Kuva1 ja Kuva2