Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Joonas Sirola.

Joonas Sirola ortopedian ja traumatologian professoriksi

Rekisterit valottavat hoidon laatua ja vaikuttavuutta

Millainen nivelrikon tai selkäkivun hoito on tehokasta ja auttaa potilaita pärjäämään arjessa? Professori Joonas Sirolan mukaan vastauksia löytyy rekisteritiedosta. – Väestöstä kertyy erilaisiin rekistereihin valtavasti tietoa, joka valottaa eri hoitomuotojen vaikutuksia myöhempään terveydentilaan ja toimintakykyyn.

Joonas Sirola aloitti Itä-Suomen yliopiston ortopedian ja traumatologian professorina (50%) huhtikuussa 2024. Hän toimii myös ylilääkärinä ja tekee tekonivelleikkauksia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Tenure track -urapolkua edenneen Sirolan työ- ja tutkimusympäristö ei professuurin myötä juuri muuttunut. Keskeisiin tutkimuskohteisiin kuuluvat esimerkiksi tekonivel- ja selkäkirurgia. – Rekisteritiedon avulla voidaan ennakoida eri hoitomuotojen tuloksia ja riskejä ja myös verrata hoidon laatua eri yksiköissä.

Lähiaikoina on luvassa myös tuloksia ensimmäisestä satunnaistetusta hoitokokeesta, jossa on verrattu lonkan nivelrikon tekonivelleikkauksen ja konservatiivisen hoidon eli kuntoutuksen ja fysioterapian vaikuttavuutta. – Tällaista pragmaattista kaksoissokkoutettua tutkimusta ei ole vielä julkaistu.

Osteoporoosiin ja sarkopeniaan liittyvää tutkimusta Sirola on tehnyt laajassa OSTPRE-hankkeessa, jossa on seurattu yli 14 000 pohjoissavolaista naista yli 30 vuoden ajan. Hanke on edistänyt erityisesti osteoporoosin, murtumien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöiden tunnistamista ikääntyvillä naisilla. Hankkeessa on tehty muun muassa maailman pitkäkestoisin seuranta siitä, miten luuntiheys pienenee vaihdevuosien jälkeen. Tulosten mukaan reisiluun kaulan luuntiheys pieneni 25 vuodessa keskimäärin 10 prosenttia. Luun menetys oli huomattavasti vähäisempää kuin aiemmista, lyhytkestoisemmista tutkimuksista on päätelty. 

– Nyt näiden naisten työikäisiä lapsia ja lapsenlapsia kutsutaan sukupolvitutkimukseen, jossa tutkimme terveyskäyttäytymisen, terveyspalvelujen käytön ja sairastavuuden siirtymistä sukupolvien välillä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä kansanterveysongelma. Selkäkipu on yleisimpiä syitä lääkärissä käyntiin ja työkyvyttömyyteen, ja 80-vuotiaista jo noin 80 prosentilla on nivelrikko. OSPTRE-sukupolvitutkimuksessa tarkastellaan myös esimerkiksi mielenterveyteen liittyvien tekijöiden kulkemista suvuissa.

Lääkärien koulutusta ja lääkärikoulutuksen tutkimusta

Alansa koulutuksesta Kuopiossa vastaavalle Sirolalle lääkärien koulutus on myös tutkimuskohde. – Lääketieteellisen pedagogiikan tutkimuksessa tarkastelemme esimerkiksi, miten simulaation ja virtuaalitodellisuuden käyttö kirurgian alalla edistää oppimista. Nykyisessä osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa karttuvaa osaamista pyritään arvioimaan entistä järjestelmällisemmin, ja selvitämme erilaisten arviointityökalujen toimivuutta käytännön työssä.

Sirola pyrkii aktiivisesti edistämään simulaation sekä digitaalisten menetelmien ja oppimisalustojen käyttöä lääkärien koulutuksessa. – Hiljattain KYSiin hankittiin nivelten tähystyssimulaattori, joka on ollut ahkerassa käytössä. Se tarjoaa tärkeän mahdollisuuden harjoitella tähystystaitoja turvallisesti, ja järjestämme sen tiimoilta kansallisen koulutuksen (Kuopio Arthroscopic Simulator Course) toukokuun lopussa, joka on jo kolmas sarjassaan.

–  Etäopetustarjonnan kehittäminen puolestaan on monien opiskelijoiden toive ja nykypäivää lähiopetuksen rinnalla.

Sirola toimii myös yliopiston kliinisen lääketieteen yksikön varajohtajana ja johtaa Kliinistä tutkimuskeskusta, jonka sateenvarjon alla toimivat muun muassa Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö, Aivotutkimusyksikkö sekä Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikkö. Kliinisen eli ihmisillä tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen toimintamallia kehitetään lähivuosina yliopiston ja KYSin kesken siten, että lääketieteen eri alojen tutkimus, opetus ja yritysyhteistyö hoidon innovaatioiden edistämiseksi pelaavat entistä saumattomammin yhteen.   

Joonas Sirola

Itä-Suomen yliopiston ortopedian ja traumatologian professori 1.4.2024-

  • LL, Kuopion yliopisto 2004
  • LT, Kuopion yliopisto 2004
  • Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KYS / Itä-Suomen yliopisto 2010
  • Dosentti, Itä-Suomen yliopisto 2013
  • Lääkärikouluttajan erityispätevyys, Suomen Lääkäriliitto 2023

Tärkeimmät tehtävät:

  • Apulaisprofessori (50%), Itä-Suomen yliopisto 2020-2024
  • Kliinisen opettajan, tutkimusjohtajan ja professorin tehtävät, Itä-Suomen yliopisto, 2013-2019
  • Ylilääkäri, KYS, Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 2017-
  • Erikoislääkärin ja tutkijatohtorin tehtävät, KYS 2010-2017
  • Suomen Akatemian tutkijatohtori, 2004-2010