Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snelmmanian pääaula.

Kahdeksan uutta vanhempaa yliopistonlehtoria ja yksi vanhempi kliininen opettaja aloittaa Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto on nimittänyt kahdeksan uutta vanhempaa yliopistonlehtoria ja yhden vanhemman kliinisen opettajan tehtäviinsä 1.12.2022 alkaen. Vanhemmiksi yliopistonlehtoreiksi siirtyvät Mustafa Atalay biolääketieteen yksiköstä, Lasse Heikkinen sovelletun fysiikan laitokselta, Marja-Leena Hyvärinen kielikeskuksesta, Helena Kantanen kauppatieteiden laitokselta, Arja Lyytinen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä, Kaarina Mönkkönen yhteiskuntatieteiden laitokselta, Marjorita Sormunen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sekä Aino Äikäs kasvatustieteiden ja psykologian osastosta. Vanhemmaksi kliiniseksi opettajaksi siirtyy Reijo Sironen kliinisen lääketieteen yksiköstä. Nimityksistä päätti akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Mustafa Atalay on opettanut ihmisen fysiologiaa prekliinisen vaiheen lääketieteen opiskelijoille 1990-luvulta lähtien. Fysiologian oppialan avainopettajana hän on aktiivisesti kehittänyt opetusta ja käyttänyt aina uusimpia, pedagogisesti olennaisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Atalay on ohjannut useita opinnäytetöitä ja tuottanut opetusmateriaaleja. Hän on julkaissut lukuisia kansainvälisesti vertaisarvioituja artikkeleja. Lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö Kuolo on myöntänyt Atalaylle Hyvän opettajan -palkinnon.

Lasse Heikkinen on oppiaineen vastuuhenkilö, pedajohtaja ja opetuksesta vastaava varajohtaja sovelletun fysiikan laitoksella. Hänellä on monipuolinen kokemus opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä selkä opetuksen kehittämisen johtotehtävistä. Heikkisellä on vahva osaaminen opetusteknologiassa, ja hän on tuottanut monipuolista opetusmateriaalia muun muassa käänteisestä oppimisesta. Heikkinen on julkaissut aktiivisesti muun muassa opetuksen ja oppimisen kehittämisestä ja tekee aktiivista yhteistyötä kasvatustieteen tutkijoiden kanssa.

Marja-Leena Hyvärisellä on monipuolinen ja pitkäaikainen opetuskokemus sekä lukuisia opetuksen kehittämishankkeita. Hän on urallaan tehnyt pitkäjänteistä ja työelämälähtöistä opetuksen kehittämistyötä yhdessä tiedekuntien, ainelaitosten ja työelämän edustajien kanssa. Hän on kehittänyt kokonaan uusia opintojaksoja, opintopolkuja ja opintokokonaisuuksia sekä opetus-, ohjaus- ja arviointikäytänteitä yhteistyössä kielikeskuksen kollegoiden ja ainelaitosopettajien kanssa. Hän on työssään panostanut sekä fyysisten että virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen opiskelija- ja oppimislähtöisesti, keskinäistä vuorovaikutusta vahvistaen. Hyvärinen on tehnyt pitkäjänteisesti omaan opetukseensa liittyvää tutkimusta ja hänellä on monipuolinen julkaisutoiminta ja useita asiantuntijatehtäviä. Hyvärinen on valittu Taitavaksi Opettajaksi 2021, ja hän on saanut Kuopion kampuksen kauppatieteilijöiden ainejärjestön Preemion tunnustuksen opetuksestaan 2015.

Helena Kantanen on ansioitunut opetuksen ja ohjauksen kehittäjä. Oman opetuksensa ohella hän on toiminut vuodesta 2021 yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorina. Kantanen on vetänyt kauppatieteiden laitoksen pedatiimiä vuodesta 2015 lähtien. Hän on osallistunut myös useisiin kansainvälisiin opetuksen kehittämisen hankkeisiin. Pedagogista koulutusta Kantanen on hankkinut monipuolisesti ja saanut useita tunnustuksia opetusansioistaan yliopisto- ja laitostasolla. Kantasen opetus perustuu hänen vahvaan tutkimukselliseen pohjaansa.

Arja Lyytinen on kokenut, tieteellisesti pätevöitynyt ravitsemustieteen ja kansanterveystieteen asiantuntija. Hän on kehittänyt ansiokkaasti erityisesti MPH-ohjelman opetusta ja ollut tiiviisti mukana sen organisoinnissa, kansainvälisessä verkostoitumisessa ja koulutusviennissä. Lyytinen on ohjannut useita opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.  Hän on urallaan toiminut useissa kansallisissa ja kansainvälisissä opetuksen kehittämishankkeissa ja myös koordinoinut sekä johtanut niitä.

Reijo Sirosella on merkittävä vastuu patologian perusopetuksessa. Hän on pitkään kehittänyt opetusta tavoitteellisesti. Sironen on suorittanut pedagogisia opintoja, tuottanut oppimateriaalia ja kehittänyt kaupallisen toimijan kanssa virtuaalisen mikroskopianäytteiden oppimisympäristön. Lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö Kuolo on myöntänyt Siroselle Hyvän opettajan -palkinnon.

Kaarina Mönkkösellä on laaja opetus- ja ohjauskokemus erityisesti yliopistossa. Hän on kehittänyt muun muassa monitieteisiä opintojaksoja, simulaatio-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Hän on opettanut oman oppiaineensa, sosiaalityön lisäksi myös muissa oppiaineissa ja organisaatioissa. Mönkkösen opetus on vahvasti tutkimusperustaista ja hänellä on useita monitieteiseen oppimiseen liittyviä tutkimusprojekteja ja julkaisutoimintaa. Hän on kouluttautunut monella eri tavalla yliopistopedagogiikan ammattilaiseksi, mistä hän on saanut useita tunnustuksia.

Marjorita Sormunen on kokenut ja ansioitunut terveyden edistämisen tutkija ja opettaja. Hän on verkostoitunut kansainvälisesti laajasti ja on toiminut yhden verkoston johtajana. laaja pedagoginen koulutus ja runsas pedagogisten julkaisujen tuotanto. Yhteiskunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Terho on palkinnut Sormusen Vuoden opettaja -tunnuksella.

Aino Äikkäällä on pitkäaikainen kokemus monipuolisissa opetustehtävissä yliopistossa sekä aikuiskouluttajana erilaisissa hankkeissa ja koulutusviennissä. Hän vastaa useiden opintojaksojen opetuksesta ja opetusharjoittelusta erityispedagogiikan oppiaineessa. Niiden sisällön ja opetusmenetelmien kehityksessä Äikäs on hyödyntänyt erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusteknologiaa. Opetusjaksojen ja koulutuskokonaisuuksien kehittämisessä ja toteuttamisessa Äikäs on tehnyt moniammatillista ja monitieteistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopistossa sekä eri yliopistojen kanssa. Hän on tuottanut kehittämis- ja tutkimustoimintaansa pohjautuvia julkaisuja, oppikirjoja ja avointa materiaalia, jotka tukevat opetuksen, ohjauksen ja arviointikäytänteiden kehittämistä.

Lisätietoja:

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, tapio.maatta(at)uef.fi, p. 050 575 1589