Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tasapainon tastausta Y-Balance-testillä.

Tasapainon testausta Y-Balance-testillä.

Katsaus vertaili terveille aikuisille soveltuvia tasapainon arviointimenetelmiä

Terveiden aikuisten tasapainon arviointiin soveltuvia menetelmiä on rajallinen määrä eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia keskenään, osoittaa tuore systemaattinen katsaus.  Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön tutkijoiden tavoitteena oli tarjota terveydenhuollon ammattilaisille suuntaviivoja sopivien tasapainon arviointimenetelmien valintaan.

Tasapaino on moniulotteinen käsite, mutta yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa kykyä säilyttää seisoma-asento erilaisissa tilanteissa. Asennon hallinta ja hyvä tasapaino ovat olennaisia pystyasennossa pysymiselle. Ikääntymisen myötä elimistössä tapahtuvat muutokset lisäävät kaatumisriskiä, ja mitä vanhemmaksi henkilö tulee, sitä suuremmaksi riski kasvaa. 

Monissa sairauksissa tasapaino heikentyy, ja tasapainon mittaamista onkin tutkittu yhtenä diagnosoinnin työkaluna. Tämä korostaa tarvetta riittävän herkille, edullisille ja helppokäyttöisille tasapainon arviointimenetelmille erityisesti perusterveydenhuollossa. Suurin osa nykyisin käytössä olevista standardoiduista tasapainotesteistä soveltuu erityisesti ikääntyville ja eri neurologisia sairauksia sairastaville henkilöille. 

Systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin erilaisten dynaamisten ja toiminnallisten tasapainotestien luotettavuutta ja validiteettia terveillä 19–54-vuotiailla aikuisilla, joilla ei ollut kilpaurheilutaustaa. Näillä testeillä mitataan dynaamisen tasapainon hallintaa liikesuoritusten aikana sekä pyritään tunnistamaan liikkeen aikaisia asennonhallinnan liikehäiriöitä.

Tutkimusten pohjalta analysoitiin kymmenen erilaista dynaamista ja toiminnallista tasapainotestiä. Y-Balance-testi osoittautui yhdeksi luotettavimmista vaihtoehdoista toiminnallisen tasapainon arvioinnissa terveydenhuollon ympäristöissä. Kyseistä testiä käytetään jo laajemmin huippu-urheilussa. Toisena testinä katsauksessa erottui Nintendo Wii Balance Board, joka on edullinen ja luotettava työkalu tasapainon arviointiin ja voisi siten sopia terveydenhuollon käyttöön.

– Kaiken kaikkiaan systemaattinen katsaus korosti dynaamisten ja toiminnallisten tasapainotestien rajallista käytettävyyttä terveille, 19–54-vuotiaille henkilöille suunnattuna, toteaa väitöskirjatutkija Kim Lesch

– On tärkeää huomioida, että jokainen dynaaminen ja toiminnallinen tasapainotesti mittaa erilaisia asennon hallintaan ja tasapainoon liittyviä mekanismeja, mikä vaikeuttaa testien tulosten suoraa vertailua. Lisätutkimukset ovatkin tarpeen, erityisesti terveille keski-ikäisille henkilöille. 

Tutkimus julkaistiin arvostetussa International Journal of Sport Physical Therapy (IJSPT) -lehdessä.

Lisätietoa ja linkki avoimeen alkuperäisjulkaisuun:

TtM ja LitM, väitöskirjatutkija Kim Lesch, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, Liikunta- ja Urheilulääketieteen laitos, +358504360919, kim.lesch@uef.fi

Lesch KJ, Tuomisto S, Tikkanen HO, Venojärvi M. Validity and Reliability of Dynamic and Functional Balance Tests in People Aged 19-54: A Systematic Review. IJSPT. 2024;19(4):381–393. doi:10.26603/001c.94612

Avainsanat