Hyppää pääsisältöön
Vauva sairaalasängyssä.

Keskosena ja pienipainoisena syntyneillä vähemmän murtumia lapsuudessa kuin muilla

Keskosena ja pienipainoisena syntyneillä on juuri julkaistun tutkimuksen mukaan vähemmän luunmurtumia lapsuudessa kuin niillä, jotka ovat syntyneet täysiaikaisina ja joilla on ollut normaali syntymäpaino.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijoiden toteuttamassa kansallisessa rekisteritutkimuksessa hyödynnettiin THL:n syntyneiden lasten rekisteriä, THL:n erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteriä ja Tilastokeskuksen tietoja. Tutkimuksessa analysoitiin miljoonan lapsen tiedot ja mukana oli noin 100 000 murtumaa.  

Ennestään tiedetään, että erittäin ennenaikaisesti ja erittäin pienipainoisina syntyneillä on heikentynyt luuston aineenvaihdunta, koska luusto vahvistuu vasta viimeisellä raskauskolmanneksella. Aiemmissa pienissä tutkimuksissa on myös raportoitu keskosilla suurentunutta murtumariskiä varhaislapsuudessa. Lisäksi aiemman suomalaistutkimuksen mukaan keskosena syntyneillä on madaltunut luuntiheys vielä aikuisiässäkin.  

– Näistä lähtökohdista lähdimme selvittämään, onko keskosena ja pienipainoisena syntyneillä lapsilla lisääntynyt murtumariski läpi lapsuuden verrattuna täysiaikaisiin ja normaalisyntymäpainoisiin lapsiin, kertoo dosentti Ilari Kuitunen.

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että pienillä keskosilla ja pienipainoisena syntyneillä oli selvästi vähemmän murtumia lapsuuden aikana. Ero näkyi erityisesti ennen 32. raskausviikkoa syntyneissä, joilla oli 23 prosenttia vähemmän murtumia kuin täysiaikaisena syntyneillä. Samoin murtumat olivat vähäisempiä syntyessään alle 2 500 g painaneiden ryhmässä ja erityisesti alle 1 000 g painaneilla.   

– Tuloksista voi päätellä, että lapsuusajan murtumariskiä selittävät muut asiat kuin keskosuuden vaikutus luustoon. Keskosena syntyneistä tiedetään, että he osallistuvat vähemmän urheiluun ja heillä on vielä aikuisuudessakin vähemmän riskikäyttäytymistä kuin täysiaikaisilla lapsilla, Kuitunen toteaa.   

Tutkijoiden mukaan jatkotutkimusta kaivataan siitä, olisiko sikiön kasvuhäiriöllä eli poikkeavalla kasvulla raskausviikkoihin nähden yhteyttä varhaislapsuuden murtumiin, sillä sitä ei tässä tutkimuksessa arvioitu.  

Tutkimus julkaistiin arvostetussa luustotutkimukseen keskittyvässä Journal of Bone and Mineral Research -lehdessä. Tutkimusryhmään kuuluivat myös professori Reijo Sund ja dosentti Ulla Sankilampi.

Lisätietoja:

Dosentti Ilari Kuitunen, KYS ja Itä-Suomen yliopisto, ilari.kuitunen(a)student.uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Kuitunen, I., Sund, R. and Sankilampi, U. (2023), Association of Preterm Birth and Low Birthweight with Bone Fractures during Childhood. J Bone Miner Res.

Artikkeli on vapaasti luettavissa osoitteessa https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4833