Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

jo keskusteleva nelikko portailla

Koulutuksia edullisesti ja joustavasti työelämän tarpeisiin – uudet osaamiskokonaisuudet Itä-Suomen yliopistoon

Itä-Suomen yliopisto kokoaa monitieteisiä osaamiskokonaisuuksia työyhteisöille ja asiantuntijoille – ensimmäisinä teemoina työyhteisötaidot, työelämän moninaisuus sekä johtaminen ja esihenkilötyö.

Itä-Suomen yliopiston uudet osaamiskokonaisuudet kumpuavat suoraan työelämän tarpeista: työyhteisöt ja asiantuntijat kaipaavat edullisia ja joustavia tapoja kouluttautua ja kehittää osaamistaan ajankohtaisten teemojen alla.

Sen vuoksi Itä-Suomen yliopisto kokoaa yhteen uudenlaisia, monitieteisiä osaamiskokonaisuuksia verkko-opintoina työyhteisön ja osaajan tarpeista riippuen. Osaamiskokonaisuuksiin voidaan liittää myös ryhmävalmennus, joka auttaa täsmentämään työyhteisön kehitystavoitteita. 

Ensimmäisten julkaistujen osaamiskokonaisuuksien teemoja ovat Työelämän moninaisuus, Johtaminen ja esihenkilötyö sekä Työyhteisötaidot. 

– Työelämä tarvitsee enenevässä määrin moniosaajia, joilla on oman ydinosaamisensa lisäksi laajempaa osaamista toimintakentästä. Olemme pyrkineet vastaamaan juuri tähän tarpeeseen rakentamalla oppiainerajat ylittäviä osaamiskokonaisuuksia, kertoo Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen johtaja Tero Karjalainen.

Työyhteisön kouluttautuminen ja oppimisen tukeminen vahvistavat myös organisaation veto- ja pitovoimaa. Työnantaja voi tukea työntekijöiden kouluttautumista monella tapaa kuten kustantamalla opintoja tai tarjoamalla rahallista kannustusta opiskeluinnosta. 

– Työntekijöiden osaamisen tukeminen vahvistaa organisaatioon sitoutumista, työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä sekä johtaa pienempään vaihtuvuuteen ja parempiin tuloksiin. Oppimisesta innostuva ja osaamistaan kehittävä työntekijä on työnantajalle arvokas, muistuttaa osaamiskokonaisuuksien yhteyshenkilö, Jatkuvan oppimisen keskuksen suunnittelija Marja-Liisa Niemi

Osaamiskokonaisuuksien hyödyntämisestä on hyviä kokemuksia muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen henkilökunnalle toteutettu Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -kokonaisuus sai myönteistä palautetta joustavista opiskelumahdollisuuksista ja uutta tietoa tarjoavista koulutussisällöistä. Oppi eteni käytäntöön jo opintojen aikana.

– Opintoja pystyi peilaamaan omaan työhön, kun opiskeltuja asioita näki arjessa. Kokemus auttoi ymmärtämään teoriaa, kertoo Vaalijalan ohjaaja Anu Hyvönen opinnoista. 

Työyhteisötaidoista työelämän moninaisuuteen

Uudet osaamiskokonaisuudet pureutuvat ajankohtaisiin teemoihin ja työelämän ilmiöihin alasta tai tehtävästä riippumatta: digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työn tekemistä ja työkulttuureja, tarvitaan yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämistä työyhteisöissä sekä uudenlaista johtamisen, viestinnän ja vuorovaikutuksen kulttuuria. 

Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö on organisaation tärkein voimavara. Työyhteisötaidot-osaamiskokonaisuudessa perehdytään työhyvinvointiin ja työyhteisötaitojen merkitykseen yksilön ja organisaation näkökulmasta. Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ratkaisukeskeinen ajattelu sekä itsensä johtamisen taidot ovat yhteydessä työyhteisön ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.   

Johtaminen ja esihenkilötyö -osaamiskokonaisuus syventyy johtajuuteen ja johtamisen psykologiaan luottamuksen, työhyvinvoinnin kehittämisen ja työn myönteisten voimavarojen kautta. Osaamiskokonaisuus antaa taitoja ja tietoja, joita tarvitaan menestyksekkään johtajan tai esihenkilön roolissa.

Työelämän moninaisuus -osaamiskokonaisuuden tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä, tukea monimuotoisuuden johtamista ja monimuotoisissa tiimeissä toimimista sekä lisätä ymmärrystä erilaisten ihmisten tarpeista ja näkökulmista.

Kaikki osaamiskokonaisuudet tarjoavat laajan ja syvällisen tiedon ja taidon perustan. Opintojen yhteyteen on mahdollista räätälöidä neuvontaa opintojen suorittamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Lisäksi tarjolla on esihenkilöiden ja työyhteisön valmennusta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tukemiseksi.

Osaamiskokonaisuuksien opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintoja ja samalla tutkinnon osia. Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa Open Badge -osaamismerkin. Opinnot ovat suoritettavissa myös yksittäin ja henkilöasiakkaille. Yhden opintopisteen hinta on 15 euroa henkilöä kohden. 

Tutustu uusiin osaamiskokonaisuuksiin yliopiston verkkosivuilla: www.uef.fi/osaamiskokonaisuus

Lisätietoja