Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kyläkauppa Kiteen Villalassa

Kyläkauppa Kiteen Villalassa

Kyläkauppatuki Spatian arvioitavana

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla edistetään maaseudun palveluiden saatavuutta ja lisätään niiden monipuolisuutta. Vuosina 2022–2023 toteutettiin laajennettu kaikille maaseutualueille suunnattu kyläkauppatuen toinen kokeilukausi. Tuki oli suuruudeltaan noin 11 000 euroa kauppaa kohti ja sitä sai vajaat parisataa kyläkauppaa.

Maaseutualueiden vähittäiskauppa liitännäispalveluineen muodostaa paikallistalouksien elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin ratkaisevasti vaikuttavan lähipalvelun. Kaupan keskittyminen asutuskeskuksiin sijoittuviin suuryksiköihin on heikentänyt näitä lähipalveluja, joiden turvaamista pidetään yhteiskunnan kokonaisedun ja erityisesti aluekehitystavoitteiden kannalta perusteltuna.

Vuosina 2022–2023 toteutettu kyläkauppatukikokeilu on jatkoa vuosien 2020–2021 kokeilulle, jonka arvioinnin mukaan kyläkauppiaat pitivät tukea hyödyllisenä, sillä se paransi kyläkauppojen toimintaedellytyksiä. Tuen käyttö ei kohdistunut ainoastaan liiketoiminnan hengissä pitämiseen vaan myös kyläkauppojen palvelutarjonnan monipuolistamiseen.

Tämän arvioinnin kohteena on vuosien 2022–2023 kyläkauppatukikokeilun toimivuus ja tuen kohdistumisen onnistuminen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota paikkatietopohjaiseen kyläkauppojen sijaintirakenteen kuvaamiseen, laajaan tapauskohtaiseen tarkasteluun sekä vertailuun Ruotsin kyläkauppatukimallista saatuihin kokemuksiin.

Arviointihankkeen tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö ja se valmistuu marraskuuhun 2023 mennessä. Spatian yhteistyökumppanina on NordEval Oy.

Lisätietoja Spatiassa antavat: Timo Hirvonen ja Petri Kahila