Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kuopion yliopistollisen sairaalan mikrokirurgiakeskus

KYSiin syntyy EU-rahoituksella uusi terveysteknologian testausympäristö

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa yhteensä yli viiden miljoonan euron EU-rahoituksen myöntämistä uusille laajoille hankekokonaisuuksille.

Viime vuonna Kuopion yliopistolliseen sairaalaan perustettuun Mikrokirurgiakeskukseen toteutetaan EU-rahoituksen turvin vaativan terveysteknologian tuotekehitys- ja koulutusympäristö. Keskukseen hankitaan mm. älykäs oppimisenhallintajärjestelmä, simulaattoreita, robottimikroskooppi ja laboratorio leikkausten virtuaalisuunnitteluun.

Uudet investoinnit täydentävät Pohjois-Savon terveysteknologia-alan toimintaympäristöä tarjoamalla fyysisen ympäristön leikkausalan tuoteinnovaatioiden kehittämiselle. Se toimii myös vetovoimatekijänä uusien yritysten ja huippuosaajien saamiseksi Pohjois-Savoon.

– Tämän kaltaista monialaista ja helposti lähestyttävää testausympäristöä ei ole missään muualla Pohjois-Euroopassa, kertoo lääketieteen tohtori Antti-Pekka Elomaa Mikrokirurgiakeskuksesta.

Leikkausteknologian innovaatio-osaaminen on jäänyt vähäiseksi niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa, eikä alan yrityksiä juurikaan näy kansainvälisillä markkinoilla.

Elomaan mukaan Pohjois-Savossa suoritetaan yli 5000 vaativaa mikrokirurgista toimenpidettä vuodessa.

– Paremmalla harjoittelulla, koulutuksella ja tukemalla alan kehitystoimintaa saadaan aikaan enemmän onnistuneita operaatioita, kustannussäästöjä ja vähemmän inhimillistä kärsimystä.

Testausympäristön rahoittamiseen osallistuu useita paikallisia yrityksiä. Hankkeessa ovat mukana mm. Disior, 3D-talo, Adsante, LedFuture, Surgify, SimLabIT sekä monikansallinen Stryker. Hankekokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat 1,1 miljoonaa euroa, josta EU- ja valtion tuen osuus on 0,8 miljoonaa euroa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden fotoniikan ryhmien sekä fysiikan laitoksen kanssa, Itä-Suomen Biopankin kanssa ja Savonia amk:n kanssa liittyen erityisesti 3D-tulostukseen sekä Neurokeskukseen.

3D-tulostukseen 2,3 miljoonaa euroa

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa merkittävää panostusta myös 3D-tulostuksen kehittämiseen, yritysyhteistyön kehittämiseen kasvualoilla sekä Savilahden osaamiskeskittymän Business Centerin käynnistämiseen.

Savilahden kampukselle syntyy moderni 3D-tulostuksen toiminta- ja oppimisympäristö. Hankekokonaisuus saa EU-rahoitusta 2,3 miljoonaa euroa.

– Jatkossa alueen yritykset ja Savonian yhteistyökumppanit pääsevät perehtymään myös metallituotteiden 3D-kehitykseen. Investoinnin avulla kurotaan vauhdilla kiinni muun Suomen saavuttamaa etumatkaa, arvioi TKI-asiantuntija Antti Alonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

EU-rahaa saa myös Itä-Suomen korkeakoulujen yhteishanke, jossa edistetään alueen korkeakoulujen osaamisen ja laitekannan hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä. Hankkeessa luotu ja vakiinnutettu kumppanuusmalli palvelee laajasti ja kattavasti alueen yritysyhteistyötä.

Lisätietoja:

Kari Virranta, ylijohtaja, ELY-keskus p. 0295 026699

Marko Korhonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liitto p. 044 7142666

 

Terveysteknologian testausympäristö: Antti-Pekka Elomaa, KYS Neurokeskus p. 044 7179781

3D-tulostusympäristö: Antti Alonen, Savonia-AMK p. 044 7855767

Kumppanuusmalli: Arto Koistinen, Itä-Suomen yliopisto p. 044 7163260