Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ryhmäliikuntaa Kuopio kaatumisten ehkäisy -tutkimuksessa.

Laaja yhteisöllinen liikuntainterventio ehkäisi ikääntyvien kaatumisia ja kaatumisvammoja

Liikuntamahdollisuuksien ja ryhmäharjoittelun lisääminen vähensi ikääntyvien naisten toistuvia kaatumisia ja kaatumisvammoja, osoittaa Kuopiossa toteutettu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Tulokset julkaistiin arvostetussa Age & Aging -lehdessä.

Aikaisemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että liikunta voi edistää ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä. Vaikka näyttöä terveyshyödyistä on runsaasti, liikunnan lisäämiseen tähtäävien yhteiskunnallisten strategioiden toimivuutta esimerkiksi kaatumisten ehkäisyssä ei ole kuitenkaan juuri mitattu laajoissa käytännön tutkimuksissa.  

Itä-Suomen yliopiston TULES-tutkimusyksikkö toteutti yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa laaja-alaisen väestöpohjaisen satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen, johon osallistui yhteensä 914 kuopiolaista naista.  Tutkimuksessa selvitettiin, voiko liikuntamahdollisuuksia ja ryhmäharjoittelua lisäämällä ehkäistä kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja.

Tutkimukseen osallistuneiden naisten keski-ikä oli tutkimuksen alkaessa 76,5 vuotta. Puolet osallistujista satunnaistettiin liikuntainterventioryhmään ja puolet verrokkiryhmään. Liikuntainterventioryhmä sai maksuttoman 12 kuukauden sisäänpääsyn kaupungin vapaa-ajan urheilu- ja virkistystiloihin ja osallistui lisäksi viikoittain kuntosali- ja taiji-ryhmäharjoitteisiin ensimmäisten 6 kuukauden ajan.

Naisia seurattiin noin kahden vuoden ajan. Tiedot viimeaikaisista kaatumisista kerättiin kahden viikon välein tekstiviestikyselyin ja tutkimuspäiväkirjoin. Seurannan aikana kirjattiin yhteensä 1 380 kaatumista, joista 93 prosentissa yksityiskohdat varmistettiin puhelimitse.

Lähes puolet kaatumisista tapahtui odotetusti tasaisilla pinnoilla ja useimmiten syynä oli kompastuminen tai liukastuminen. Joka neljäs kaatuminen tapahtui sisätiloissa.

Molemmissa ryhmissä yhtä moni eli noin 60 prosenttia naisista kaatui seurannan aikana ainakin kerran. Liikuntaintervention vaikutukset havaittiin kuitenkin erityisesti toistuvissa kaatumisissa sekä kaatumisten aiheuttamissa vammoissa ja murtumissa.  Interventioryhmässä tapahtui kaiken kaikkiaan 14,3 prosenttia vähemmän kaatumisia ja 25,6 prosenttia vähemmän sisätiloissa kaatumisia kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi interventioryhmässä oli kauttaaltaan vähemmän kaatumisvammoja. Huomattavaa kipua aiheuttaneita kaatumisia oli peräti 41 prosenttia vähemmän ja murtumadiagnoosiin johtaneita kaatumisia 38 prosenttia vähemmän kuin verrokeilla.

Tutkimus osoitti, että kevyellä tai kohtalaisen intensiivisellä ryhmäharjoitteilla yhdistettynä vapaaseen liikuntatilojen käyttöön voidaan ehkäistä kaatumisia ja vähentää ikääntyneiden naisten kaatumisvammoja koko kaupungin alueella. – Tällaisten strategioiden laajempaa toimeenpanoa kuntien palveluissa ja yhteisöissä tulisi kehittää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaiken kaikkiaan toimivalta näyttäisi lähestymistapa, jossa paikalliset yhteisöt työskentelevät terveydenhuollon rinnalla kaatumisten estämiseksi, sanoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, yliopistotutkija Toni Rikkonen.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Toni Rikkonen, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, toni.rikkonen(a)uef.fi, p. 050 475 2356, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/toni.rikkonen/

Tutkimusartikkeli:

Toni Rikkonen, Reijo Sund, Heli Koivumaa-Honkanen, Joonas Sirola, Risto Honkanen, Heikki Kröger. Effectiveness of exercise on fall prevention in community-dwelling older adults: a 2-year randomized controlled study of 914 women, Age and Ageing, Volume 52, Issue 4, April 2023, afad059, https://doi.org/10.1093/ageing/afad059