Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Liikesivistysrahastolta lähes 346 000 euroa Itä-Suomen yliopiston tutkijoille – Rahoitusta kestävyysmuutoksen johtajuuden ja vastuullisuusraportoinnin tutkimukseen

Liikesivistysrahasto on myöntänyt rahoitusta kahdelle Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tutkimushankkeelle. Professori Hanna Lehtimäen johtamassa LeadSus-hankkeessa tarkastellaan kestävyysmuutoksen johtajuutta Suomessa ja yliopistonlehtori Riikka Holopaisen johtamassa tutkimuksessa pureudutaan vastuullisuusraportoinnin ja yrityksen tuloksen yhteyteen. Liikesivistysrahasto myönsi Itä-Suomen yliopiston tutkijoille yhteensä 345 900 euroa rahoitusta.

Kaikkiaan Liikesivistysrahasto myönsi Itä-Suomen yliopistoon 34 apurahaa eri käyttötarkoituksiin.

Käytännönläheisiä ratkaisuja tulevaisuuskestävään ympäristöön

Kestävän kiertotalouden vauhdittaminen tarvitsee uudistumista suuntaavaa johtajuutta. Hanna Lehtimäen johtama LeadSus-tutkimushanke vahvistaa kestävyysmuutosta vauhdittavaa johtamisosaamista. Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään kestävyysjohtamisen käytäntöjä yhdessä johtajien kanssa ja hyödynnetään arvostavan kehittämisen menetelmiä kestävyysjohtamisen välineinä. Ratkaisukeskeinen johtamismalli auttaa tunnistamaan kestävyyssiirtymää edistäviä vahvuuksia omassa organisaatiossa ja nopeuttaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen.

– Kestävyysmuutokseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää nyt erityisesti käyttäytymisen muutosta. Inhimillinen näkökulma, sosiaalinen kestävyys ja arjen käytäntöjen uudistaminen korostuvat kestävyysmuutoksessa, Lehtimäki sanoo.

LeadSus-hankkeessa toteutetaan toimintatutkimus, johon osallistuu yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita.

– Luomme mallin yhdessä tutkimushankkeeseen osallistuvien johtajien kanssa varmistaaksemme, että malli on sovellettavissa käytäntöön. 

Ryhmä haastattelee myös kestävyysjohtajia eri puolilla maailmaa. Suomalaisten johtajien kokemuksia ja näkemyksiä peilataan kansainväliseen kestävyysjohtajien haastatteluaineistoon ja tunnistetaan toimintaympäristön ja kulttuurin vaikutuksia kestävän kiertotaloussiirtymän johtamiseen.

LeadSus-hanke on osa Itä-Suomen yliopiston Kestävä resurssiyhteiskunta -tutkimusyhteisön (RESOURCE) sekä Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskuksen (CECE) tutkimusta. Hankkeessa työskentelevät tutkijatohtori Kristina Leppälä ja projektitutkija Ida Parkkinen

Laadukas vastuullisuusmittaus voi vaikuttaa yrityksen menestykseen

Riikka Holopaisen luotsaama tutkimusryhmä on tiivistänyt yrityksen vastuullisuusraportin tietoja indeksiluvuiksi. Tutkimuksessa käytetään laajaa, noin 14 000 havainnon kansainvälistä yritysaineistoa sekä monipuolisia yrityksen vastuullisuuden astetta kuvaavia mittareita. Tutkimusryhmässä työskentelevät Riikka Holopaisen lisäksi yliopistonlehtorit Esa Hiltunen ja Kang Li. Apuraha on kohdennettu tutkija Kang Lin post-doc -työskentelyyn. 

– Koska vastuullisuusraportointi on tullut pakolliseksi suurille yrityksille, tutkijoiden näkemys on, että se kannattaa valjastaa yrityksen viestintätarkoituksiin. Mittaamisen uskottavuutta lisää, että vastuullisuutta mitataan ja raportoidaan tarkoin ja yhdenmukaisesti. On myös tärkeää, että vastuullisuuden mittaamista kehitetään jatkuvasti, Holopainen korostaa. 

Vastuullisuus on noussut viimevuosina ilmastonmuutoksen tiedostamisen myötä yhä tärkeämmäksi yrityksen ympäristötekijäksi. Ulkopuolelta tulevat odotukset muovaavat yritysten toimintaa, joten toimittajien, investoijien ja asiakkaiden vastuullisuus kehittää yrityksen vastuullisuutta. Holopaisen johtamassa tutkimushankkeessa tarkoituksena on edistää yrityksen vastuullisuuden ja yrityksen kannattavuuden kirjallisuutta sekä tutkia siihen liittyviä mahdollisia moderaatioita.   

 – Tutkimusryhmämme pyrkii osoittamaan, että laadukkaalla vastuullisuusmittauksella voi olla vaikutuksia yrityksen menestykseen. Uskomme, että korkea tasoinen vastuullisuusraportti voi olla ikkuna yrityksen ajatuksiin sen ympäristöstä ja ihmisistä.

Liikesivistysrahaston tiedote

Lisätietoja:

Professori Hanna Lehtimäki, puh. 050 573 2742, hanna.lehtimaki(at)uef.fi

Yliopistonlehtori Riikka Holopainen, puh. 040 355 3962, riikka.holopainen(at)uef.fi

Apurahat käyttötarkoituksittain

Hankkeet

DSc (Econ) Hanna Lehtimäki: Leading Regenerative Circular Economy (LEADSUS), Itä-Suomen yliopisto, 90 000 € (hankekausi 36 kk)

KTT Riikka Holopainen: Tutkimus vastuullisuusraportin julkistaminen ja sen vaikutuksesta yrityksen tulokseen: näyttöä suomalaista pörssiyhtiöistä ja kansainvälisestä aineistosta, Itä-Suomen yliopisto, 60 000 € (hankekausi 24 kk)

Väitöskirja

Mielonen Nuppu 13 000 €

Pulkkinen Tuuli 13 000 €

Salin Lotta 26 000 €

Tonteri Tomi 26 000 €

Wang Yuyu 26 000 €

Väitöskirjan jälkeinen tutkimus

Vento Elli 10 000 €

Konferenssimatka

Fraccastoro Sara 3 500 €

Hallikainen Heli 3 000 €

Hannonen Olga 3 000 €

Heikinheimo Minna 1 500 €

Henttonen Kaisa 5 000 €

Holopainen Jani 3 500 €

Kauhanen Sini 2 000 €

Komppula Raija 1 400 €

Kovalchuk Marina 2 000 €

Leppälä Kristina 2 000 €

Lvov Anatoly 2 000 €

Mihailova Irina 3 500 €

Paavola Lauri 3 000 €

Parkkinen Ida 2 000 €

Pasanen Katja 1 800 €

Pesonen Juho 1 500 €

Piispanen Ville-Veikko 2 000 €

Pulkkinen Tuuli 1 700 €

Pusenius Paula 2 000 €

Rantasaari Krista 3 000 €

Saastamoinen Jani 2 000 €

Vento Elli 2 000 €

Yang Peng 2 000 €

Ylönen Katariina 2 500 €

Tutkimusvierailu tai muu opintomatka

Rusanen Katri 11 000 €

Muu käyttötarkoitus

Lvov Anatoly 13 000 €