Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ensihoitolääkäri helikopterissa

LL Anssi Saviluoto, väitös 19.11.2021: Ensihoitolääkärin suoritetiheys voi olla yhteydessä potilaan selviytymiseen

Lääketieteen (anestesiologia ja tehohoito) alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe?

Vaativan hoidon keskittämisen on osoitettu parantavan hoitotuloksia monella lääketieteen osa-alueella. Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta (HEMS) mahdollistaa vaativan ensihoidon keskittämisen asiaan erikoistuneille ammattilaisille. Näin ensihoitolääkäreillä on mahdollisuus saada enemmän kokemusta vaativista tilanteista, joita kohdataan ensihoidossa harvoin. Toistaiseksi tämän suoritetiheyden yhteyttä potilaan selviytymiseen on tutkittu hyvin vähän.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Havaitsimme, että lääkärit, jotka kohtasivat potilaita useammin ensihoidossa, hoitivat heitä aktiivisemmin sairaalan ulkopuolella. Sairaalan ulkopuolella nukutettujen potilaiden kuolleisuus oli pienempi, kun heitä hoitanut lääkäri oli osallistunut samankaltaisiin tilanteisiin useammin edeltävän vuoden aikana. Sairaalan ulkopuolisessa elvytyksen jälkeisessä hoidossa sen sijaan ei havaittu samankaltaista yhteyttä selviytymisen ja lääkärin suoritetiheyden välillä.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Suoritetiheys näyttää olevan yhteydessä potilaan selviytymiseen ainakin tietyissä vaativissa ensihoitotilanteissa. Tutkimuksista saadun tiedon valossa HEMS-toimintaa voidaan järjestää niin, että ensihoidossa työskentelevät lääkärit saavat riittävän usein kokemusta näistä tilanteista.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Siitä lähtien kun kansallinen HEMS-toiminta alkoi vuonna 2012, tiedot kaikista hälytyksistä on kerätty yhteiseen, maanlaajuiseen tietokantaan, joka sisältää tiedot yli 100 000 tehtävästä. Tätä rekisteriä, johon väitöskirjan tutkimuskin perustuu, on hyödynnetty lukuisissa tutkimuksissa viime vuosina, sekä osana FinnHEMS tutkimus- ja kehityshanketta.

Lääketieteen lisensiaatti Anssi Saviluodon väitöskirja Provider volume in prehospital critical care (Suoritetiheyden yhteys ennusteeseen vaativassa ensihoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii professori Richard Lyon Surreyn yliopistosta ja kustoksena professori Jouni Kurola Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöstilaisuus verkossa