Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Roussey Matthieu.

Matthieu Roussey kokeellisen fotoniikan professoriksi

Opiskelijat ovat avain fotoniikan kirkkaaseen tulevaisuuteen

— Teoreettisen tutkimuksen ja simulaatioiden täytyy olla toteuttamiskelpoisia ja yhdistettävissä kokeelliseen tutkimukseen, uusi kokeellisen fotoniikan professori Matthieu Roussey sanoo.

Matthieu Roussey opiskeli fysiikkaa ja kemiaa Besançonissa Franche-Comtén yliopistossa ja väitteli tohtoriksi säädettävistä litiumniobaatti-fotonikiteistä vuonna 2007. Hän työskenteli neljä vuotta École Polytechnique Fédérale de Lausannessa, jossa hän johti nanofotoniikan tutkimusryhmää Neuchâtelissa Sveitsissä.

Roussey nimitettiin kokeellisen fotoniikan apulaisprofessoriksi (tenure track) Itä-Suomen yliopistoon vuonna 2016. Tällä hetkellä hän johtaa integroidun optiikan tutkimusryhmää ja toimii myös European Optical Societyn johtoryhmässä sekä Journal of European Optical Societyn toimituskunnassa.

—Valitsin kokeellisen fotoniikan, koska olen kokeellinen tutkija. Vaikka teenkin jonkin verran teoreettista tutkimusta ja simulaatioita, niiden täytyy olla toteuttamiskelpoisia ja yhdistettävissä kokeelliseen tutkimukseen.

Kokeellinen fotoniikka on laaja tutkimusala, joka mahdollistaa optiikan ja fotoniikan käytön tavallisessa elämässä. Yksi Rousseyn tavoitteista on tehdä fotoniikasta hyödyllistä mahdollisimman laajalle yleisölle, mikä lisää sen yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta.

—Haluankin nähdä enemmän vuorovaikutusta eri tieteenalojen, Fotoniikan instituutin ja muiden Itä-Suomen yliopiston laitosten välillä, sekä kansainvälisesti.

— Haluan nähdä myös enemmän fotoniikan ja uusien laitteiden hyödyntämistä arkielämässä. Tähän päästään kaupallistamisen ja teollisuuden kanssa toteuttavien projektien myötä.

Fotoniikka perustuu vahvasti materiaalitutkimukseen, matematiikkaan, kemiaan ja tietenkin fysiikkaan.

— Integroidussa optiikassa kehitämme uusia alustoja tulevaisuuden viestintäjärjestelmille, jotka ovat halpoja ja kuluttavat vähän energiaa.

—Tutkimme tiettyjä dielektrisiä pinta-aaltoja ja järjestelmiä, jotta voimme ymmärtää miten niitä voitaisiin käyttää sensoreissa, valonlähteissä, tunnistimissa, laskentajärjestelmissä ja niin edelleen. Selvitämme myös, miten näistä voidaan kehittää sovelluksia älykkäille sensoreille, jotka voivat tunnistaa ja analysoida optisesti monimutkaisia nesteitä tai kaasuja ympäristö- ja terveystieteiden aloilla.

—Olen kiinnostunut myös mikro- ja nanomuoveista ja niiden havaitsemisesta optisesti vesiympäristöissä. Tutkimuksen aloitti Kai Peiponen, joka on edelleen aktiivisesti mukana tämän globaalin haasteen ratkaisemisessa. Nyt tavoitteena on luoda sensoreita ja muita laitteita, joiden avulla voidaan havaita, seurata ja jopa poistaa näitä pienhiukkasia.

Roussey muistuttaa, että fotoniikka on väline, joka mahdollistaa erilaisia teknologioita. Sitä on nykyään kaikkialla. Fotoniikkasektori kasvaa ja on yksi aloista, joita koronaviruspandemia ei juurikaan ole horjuttanut.

— Fotoniikka mahdollistaa toiminnot valon nopeudella. Tästä on jo nyt olemassa sovelluksia autoteollisuudessa, tietokoneiden teknologiassa ja lääketieteen alalla diagnostiikassa ja toimenpiteissä, kuten leikkauksissa. PREIN-lippulaivahankkeen myötä alan toimijoiden yhteistyö vahvistuu Suomessa ja on hienoa olla mukana tässä, sillä hankkeen myötä nähdään, kuinka tärkeää fotoniikka on tulevaisuudelle.

—Uskon, että tieteenalana pysyy aktiivisena vain, jos sitä myös opetetaan. Opiskelijat ovat avain fotoniikan kirkkaaseen tulevaisuuteen, ja fotoniikkaa tulisikin nostaa esille ei pelkästään luonnontieteiden opetuksessa, vaan myös taiteen, lääketieteen, kirjallisuuden ja kauppatieteen opetuksessa, sekä kaikilla muillakin aloilla.

Lisätietoja: Professori Matthieu Roussey, p. 050 442 3436, matthieu.roussey (a)uef.fi

***

Matthieu Roussey

Matthieu Roussey kokeellisen fotoniikan (Experimental Photonics) professorin tehtävään 1.10.2020 alkaen toistaiseksi

s.1979, Besançon, Ranska

PhD 2008, Optics - Engineering technology, University of Franche-Comté, Ranska

Tärkeimmät tehtävät

Projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, 2011–2016

Projektijohtaja, apulaistutkija, Optics & Photonics Technology Laboratory, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Institute of Micro-engineering (IMT), Neuchâtel, Sveitsi, 2007–2011

Painolaatuinen kuva1 ja kuva2

Avainsanat