Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Metsäkone metsässä

Metsäalan kouluissa pilotoidaan PEFC:n verkko-oppimateriaaleja

PEFC Suomen tiedote 20.10.2022

Vuonna 2021 alkaneessa Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi –hankkeessa toteutetaan avointa ja maksutonta verkko-oppimateriaalia oppilaitoksien käyttöön. Hanke on nyt siirtynyt verkko-oppimateriaalin pilotointivaiheeseen, jonka aikana oppilaitokset antavat palautetta sivustosta opetuskäytössä.

Verkkokoulutussivuston oppimateriaali on rakennettu päivittyvien metsien hoitoa ja käytön PEFC FI -standardin sisällöistä sekä johdattaa yleisesti sertifiointiin mekanismina. ”Tavoitteenamme on, että nyt käyttöön tulevat verkko-oppimateriaalit tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittymistä metsäsertifiointivaatimuksista ennen työelämään siirtymistä”, kuvaa PEFC Suomen projektipäällikkö Jenni Kylmäaho. PEFC-vaatimukset kohdetuvat niin metsäalan ammattilaisille kuin metsänomistajille ja ne vaikuttavatkin suomalaiseen metsätalouteen kattavasti, sillä yli 90 % Suomen metsistä on sertifioinnin piirissä. Nyt pilotointivaiheessa olevaa verkko-oppimateriaalia voi jatkossa hyödyntää monipuolisesti eri koulutusalojen kurssisisällöissä, opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa ja tukimateriaaleina opettajille.

Sivuston palautteenantoon on kutsuttu kaikki hankkeen ohjausryhmän oppilaitokset, joita ovat Tampereen seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, TTS Työtehoseura, Yrkesacademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lapin AMK ja Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvilta metsäalan organisaatioilta pyydetään palautetta.

Pilotointi jatkuu 15. joulukuuta 2022 saakka, mutta sivusto on jo vapaasti käytössä kaikille, jotka haluavat perehtyä metsäsertifiointiin tai antaa palautetta sivustosta. Verkkosivusto valmistuu vuoden vaihteessa.

Verkko-oppimateriaaliin voi tutustua osoitteessa: https://pefckoulutus.fi/

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

 Lisätietoja hankkeesta:

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry, Projektipäällikkö Jenni Kylmäaho, Sähköposti: jenni.kylmaaho@pefc.fim, Puh. 040 518 3970

 

Yliopistotutkija Antti Kilpeläinen, Itä-Suomen yliopisto, antti.kilpelainen@uef.fi, p. 050 382 3263

Tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto, jukka.tikkanen@uef.fi, p. 050 594 2049