Hyppää pääsisältöön
Stetoscope

Opetukseensa tyytyväisimmät lääkärit tulevat Itä-Suomen yliopistosta

Lääkäri 2018: Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille

Lääkäri 2018 -tutkimus on osa viiden vuoden välein toistettavaa poikkileikkaustutkimusten sarjaa, joka aloitettiin kolme vuosikymmentä sitten. Tutkimukseen osallistui 3148 vuosina 2007-2016 laillistettua lääkäriä. 

Vastaajista 85 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä ammatinvalintaansa. Lääkärit tunsivat itsensä entistä enemmän työryhmän jäseniksi, ja lähes joka kolmas oli kiinnostunut johtamisesta. Neljäsosa vastanneista oli väitellyt tai teki väitöskirjaa.

Peruskoulutuksen osalta tyytyväisyys sairaalatyön opetukseen oli suurempaa kuin tyytyväisyys terveyskeskusopetukseen. Sairaalaopetukseensa tyytyväisimmät olivat valmistuneet Itä-Suomen ja Turun yliopistoista, ja terveyskeskusopetukseen Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoista. Itä-Suomen yliopiston sairaalatyön opetus tapahtuu pääosin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, lisäksi hajautettua opetusta annetaan erva-alueen keskussairaaloissa. Käytännön terveyskeskusopetus toteutetaan sopimusterveyskeskuksissa. Lääkärit toivoivat peruskoulutuksen sisältävän enemmän etenkin toiminnanohjauksen taitoja.

Erikoistumiskoulutuksessa toteutui parhaiten alan diagnostisten taitojen ja hoitotoimenpiteiden oppiminen. Kehitettävää löytyi erityisesti osaamisen arvioinnin ja oppimistavoitteiden täyttymisen seurannassa. Johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön sekä terveystalouden opetusta toivottiin lisää. Saman erikoisalan valitsisi vielä 90 % vastanneista.

Lääkäri 2018 -tutkimus toteutettiin kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien sekä Lääkäriliiton yhteistyönä.

Julkaisu:

Lääkäri 2018: Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:69. Linkki julkaisuun: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162015

Lisätietoja:

tutkimuksesta - Professori Pekka Mäntyselkä, pekka.mantyselka (a) uef.fi, +358 50 449 9436

lääketieteen perusopetuksesta - Professori Jarmo Jääskeläinen, jarmo.jaaskelainen (a) uef.fi,  +358447174716