Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lääketieteen opiskelua anatomisen mallin avulla.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkintorakenne muuttuu kaksivaiheiseksi

Suomalaisten yliopistojen lääketieteellisten alojen tiedekunnissa on alkanut valmistelutyöt opintojen muuttamiseksi kaksivaiheisiksi syksystä 2025 lähtien.

Suomalaisten yliopistojen lääketieteellisten alojen tiedekunnat ovat rehtorien johdolla tehtyjen alkuselvitysten sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päättäneet aloittaa varsinaisen valmistelutyön lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkintojen muuttamiseksi kaksivaiheisiksi. Työ etenee nyt normaalina tiedekuntien opinto-ohjelmien suunnittelutyönä ja tavoitteena on, että ensimmäiset kaksivaiheiseen tutkintoon valittavat opiskelijat aloittaisivat opiskelunsa syksyllä 2025.

Kaksivaiheinen tutkinto tulee koostumaan 3-vuotisesta 180 opintopisteen kandidaattitutkintoon tähtäävästä osuudesta sekä lääketieteen lisensiaatin osalta 3-vuotisesta ja 180 opintopisteen lisensiaatintutkintoon tähtäävästä osuudesta. Hammaslääketieteen osalta lisensiaattitutkinto on puoli vuotta lyhyempi, 150 opintopisteen laajuinen tutkinto.

Alkuselvitysten pohjalta opintosuunnitelmiin tarvittavien muutosten on arvioitu olevan suhteellisen pieniä kaikissa tiedekunnissa suurimman yksittäisen muutoksen ollessa kuuden opintopisteen suuruisen kandidaattitutkielman ja siihen valmistavien opintojen luonteva sovittaminen opintoihin.

Vaikka tiedekunnat tästä eteenpäin pääosin keskittyvätkin omien opintosuunnitelmiensa laatimiseen, etenee kokonaisuus tiedekuntien dekaanien yhteisellä johdolla tavoitteena lääketieteellisten alojen jo nyt hyvän yhteistyön syventäminen. Keskeisiä toimia uudistuksessa ovat opintojen rakenteen selkiyttäminen sekä niiden peilaaminen suomalaisen lääkärin ja hammaslääkärin osaamistavoitteisiin. Opiskelijoiden osallistaminen suunnitteluun on osa normaalia opetussuunnitelmatyötä, ja tässä vaiheessa opiskelijoiden huolet sekä kokemukset opintojen kuormittavuudesta halutaan käydä erityisen tarkasti läpi.

Keskeisin syy nyt käynnistyneeseen prosessiin on lääketieteen alojen koulutuksen rakenteellinen kehittäminen siirtymällä yleiseurooppalaiseen ns. Bolognan prosessin mukaiseen koulutusrakenteeseen.

Opintosuunnitelmien valmistelu etenee jatkossa niin, että yliopistot voivat tehdä varsinaiset päätökset lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa 2-vaiheisiin tutkintoihin siirtymisestä vuoden 2024 aikana.

Lääketieteen alojen tiedekuntien puolesta

Johanna Arola, Dekaani, Helsingin yliopisto
Osmo Tervonen, Dekaani, Oulun yliopisto
Seppo Parkkila, Dekaani, Tampereen yliopisto
Jussi Pihlajamäki, Dekaani, Itä-Suomen yliopisto
Pekka Hänninen, Dekaani, Turun yliopisto

Lisätietoja:

Pekka Hänninen, dekaani, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, pekka.e.hanninen@utu.fi, 0407651547

Itä-Suomen yliopistossa lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lääketieteen laitoksen johtaja, professori Ville Leinonen, ville.leinonen@uef.fi

Kliinisen lääketieteen yksikön johtaja, professori Jarmo Jääskeläinen, jarmo.jaaskelainen@uef.fi

Hammaslääketieteen yksikön johtaja, professori Liisa Suominen, liisa.suominen@uef.fi