Hyppää pääsisältöön
Eläkeläisiä kävelyllä

Päivittäinen kipu yleistä kotona asuvilla ikääntyvillä – varsinkin diabeetikkonaisilla

Suurimmalla osalla kotona asuvista 65 vuotta täyttäneistä, diabetesta sairastavista naisista on kipua useammin kuin kerran viikossa. Kolmasosalla heistä kipu on päivittäistä. Kipu on heillä yleisempää kuin saman ikäisillä verrokeilla, osoitti Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus.  Miehillä ei havaittu vastaavaa eroa diabeetikkojen ja verrokkien välillä. Tulokset julkaistiin European Geriatric Medicine- ja BMC Geriatrics -lehdissä.

Tutkimukseen osallistuneista diabetesta sairastavista naisista 63 prosentilla ja verrokeista 50 prosentilla oli kipua useammin kuin verran viikossa. Miesten joukossa kipua esiintyi näin usein 47 prosentilla diabeetikoista ja 42 prosentilla verrokeista. Tiheästi esiintyvä kipu heikensi koettua terveyttä sekä diabetesta sairastavilla että verrokeilla.

Hyvässä hoitotasapainossa olevilla diabeetikoilla kivun haittaavuus oli vähäisempää kuin huonommassa hoitotasapainossa olevilla. Kipua selittävinä tekijöinä diabetesta tärkeämpiä olivat sairauksien kuorma kokonaisuudessaan ja masennusoireet.

Useisiin aikaisempiin väestöpohjaisiin tutkimuksiin verrattuna tässä tutkimuksessa uutta on se, että tulokset perustuivat varmistettuun diagnoosiin ja vertailu tehtiin samasta väestöstä poimittuihin, iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettuihin henkilöihin. Tulosten valossa kipu on iäkkäämmässä väestössä erittäin merkittävä elämänlaatua ja koettua terveyttä alentava tekijä. Tulokset tukevat osaltaan myös diabeteksen hyvän hoidon merkitystä.

Tutkimus perustui Sisä-Savon DM 65+ -aineistoon, joka koostui noin tuhannesta tutkittavasta Suonenjoen ja Rautalammin kunnista. Tutkimushankkeessa selvitetään diabetekseen liittyvää sairastavuuden kuormaa eri näkökulmista.

Lisätietoja:

Pekka Mäntyselkä, yleislääketieteen professori, Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, Kuopio, pekka.mantyselka(at)uef.fi

Miia Tiihonen, FaT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio, miia.tiihonen(at)uef.fi

Tutkimusartikkelit:

Frequent pain in older people with and without diabetes - Finnish community based study. Karjalainen M, Saltevo J, Tiihonen M, Haanpää M, Kautiainen H, Mäntyselkä P. BMC Geriatr 2018 Mar 15;18(1):73. doi: 10.1186/s12877-018-0762-y.

Pain and self-rated health in older people with and without type 2 diabetes. Karjalainen M, Tiihonen M, Saltevo J, Kautiainen H, Haanpää M, Mäntyselkä P. Eur Geriatr Med (2018) 9: 127. https://doi.org/10.1007/s41999-017-0017-z.