Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yliopistotutkija, dosentti Anna Laine-Petäjäkangas. Kuva: Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto

Yliopistotutkija, dosentti Anna Laine-Petäjäkangas. Kuva: Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rahastojen yhteinen tiedeapuraha soiden ilmastovaikutusten tutkimukseen

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi lähes 1,1 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja tapahtumien tukemiseen vuosijuhlassaan 19. toukokuuta 2024.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi lähes 1,1 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja tapahtumien tukemiseen vuosijuhlassaan 19. toukokuuta. Apurahasumman on maakuntarahaston kaikkien aikojen suurin. 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen tiedeapuraha, 100 000 euroa, myönnettiin dosentti Anna Laine-Petäjäkankaan työryhmälle karujen ennallistettujen soiden ilmastovaikutuksia tutkivaan hankkeeseen. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopiston ennallistamisekologian yliopistotutkija, dosentti Anna Laine-Petäjäkangas metsätieteiden osastolta Joensuusta ja professori Marja Maljanen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta Kuopiosta.

Soiden ennallistaminen nähdään maailmanlaajuisesti tehokkaana luontaisena keinona torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Ennallistettujen soiden pinta-alan oletetaan kasvavan merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Soiden ennallistamisen ilmastovaikutus ja sen takana olevat biologiset prosessit tunnetaan kuitenkin vielä varsin huonosti. Tiedetään, että vedenpinnan nosto vähentää turpeen hajoamista ja hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja lisää metaanipäästöjä. 

Tutkimushanke selvittää ennallistetun suon kasvihuonekaasunvaihdon ja siihen vaikuttavien prosessien kehitystä ennallistamista seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana. Tutkimus keskittyy vajaatuottoisiin, pääosin ravinneköyhiin, metsäojitettuihin soihin. Koska tällaisten kohteiden ennallistaminen on yleisesti hyväksyttyä, niitä on hyvin saatavilla ennallistusta varten myös yksityisiltä omistajilta.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston apurahan saajia Itä-Suomen yliopistosta

 • D.Sc. Aitor Barbero Lopez, D.Sc. Jaime Carrasco ja D.Sc. Antti Haapala, hydrotermisten nesteiden hyödyntämistä sieniviljelyssä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 44 000 euroa.
 • M.Soc.Sc. Lucia Gräschke, ihmis-eläin-suhdetta ja globalisaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Reetta Haverinen, Wellness-kulttuuria Instagram-kuvapalvelussa ja suomalaisnaisten kokemuksissa 2020-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
  Fil. maisteri Jarkko Immonen, ulkomaalaisten yliopisto-opiskelijoiden kiinnittymistä Pohjois-Karjalaan ja pääkaupunkiseudulle käsittelevään väitöskirjatyöhön, 15 000 e.
 • Itä-Suomen yliopiston kuoro Joy ry, kuoron 55-juhlavuoden konserttikiertueen toteuttamiseen syksyllä 2024, 2 000 e.
 • Dosentti Anna Laine-Petäjäkangas ja työryhmä, karujen ennallistettujen soiden ilmastovaikutuksen pitkäaikaiskehitystä tutkivaan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon tieteiden yhteishankkeeseen, 50 000 e.
 • Yhteiskuntat. maisteri Anni Leskinen, kriiseihin ja muutoksiin varautumista käsittelevään ympäristöpolitiikan väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Atte Pennanen, Bergman-Zygmund avaruuksien tutkimukseen liittyvään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • M.Sc. Phillip Sams, genren ja maskuliinisuuden kriisin yhteyttä 1800-luvun lopun amerikkalaisessa kirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Dalva Lamminmäki, hyvinvoinnin perinteisiä ja muuttuvia merkityksiä vernakulaarissa saunakulttuurissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • M.Sc. Dongdong Yao, tekoälyn tuottaman taiteen hyväksyntää sekä tekoälyn antropomorfisia piirteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • M.A. Aytac Yurukcu, kollektiivisia muistoja ja kansallisen identiteetin muotoutumista Euroopan reuna-alueiden vähemmistöjen keskuudessa Venäjän-Turkin sodan aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Marika Pakarinen, ympäristökasvatusta ja katsomusopettajia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Nina Kumpulainen, karujen soiden kasvillisuuden monimuotoisuuden ennallistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Noora Rämö, soiden ennallistamisen monitorointia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Kasvatust. maisteri Jenni Bäckman, matemaattis-luonnontieteellisten koulutusohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Minna Kääriäinen, avantgarden eetosta ja utooppisuutta suomalaisessa nykykirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Jiri Vihavainen, DNA-pohjaisen biomonitorointityökalun käyttöä ekosysteemien ennallistamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.
 • Fil. maisteri Sanna Jääskeläinen, humalan kulttuurisia merkityksiä ja niiden muutoksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 15 000 e.
 • Kauppat. maisteri Satu Mättö, tulevaisuuden työelämätaitojen, intuition ja luottamuksen välistä yhteyttä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 30 000 e.
 • M.Sc. Mairi Young, saimaannorpan käyttäytymismallien ymmärtämisen merkitystä suojelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 30 000 e.

Lähde: Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston tiedote