Hyppää pääsisältöön
UEFin liput.

Polarisaatioherkkiä valosähkövirtauksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden optoelektroniikassa

Metalli- ja puolijohdemateriaalien säteilytys voimakkailla valopulsseilla johtaa valosähkövirran muodostumiseen, joka riippuu lasersäteen polarisaatiosta ja tulokulmasta. Polarisaatioherkkien valosähkövirtausten tutkiminen on yhä tärkeämpää tulevaisuuden optoelektroniikan kannalta, erityisesti polarisaatioriippuvien valoilmaisimien kehittämisessä.

MSc Aleksandr Saushinin väitöstyössä tutkittiin hopeapalladium- (Ag/Pd) nanokomposiittikalvojen polarisaatioherkkää fotovastetta ultravioletti-, näkyvällä ja infrapunaspektrialueella nanosekunti- ja femtosekuntialueen virityksessä. Saushin osoitti, että Ag/Pd-kalvojen faasikoostumus riippuu valmistuslämpötilasta, mikä määrittää kalvojen elektroniset ja fotosähköiset ominaisuudet. Kokeiden tulosten perusteella havaittiin, että Ag/Pd-kalvojen valovirta on peräisin fotonivastuksesta (photon drag) ja pinnan fotogalvaanisista vaikutuksista. Valosähkövirran voimakas riippuvuus herätesäteen tulokulmasta ja polarisaatiosta avaa mahdollisuuden kehittää uusia sijaintiherkkiä antureita teollisuuden, avaruuden, optisen viestinnän ja tietojenkäsittelyn sovelluksiin.

MSc Aleksandr Saushinin fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Polarization-sensitive photoresponse of metal-semiconductor nanocomposite film tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 4.12. Joensuussa ja verkossa. Vastaväittäjänä toimii professori Zhipei Sun, Aalto-yliopisto, ja kustoksena professori Yuri Svirko, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Tilaisuus verkossa

Linkki väitöskirjaan