Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Asiakasneuvontaa apteekissa

Proviisori Kari Jalkanen, väitös 5.5.2023: Apteekeilla voisi olla merkittävä rooli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Farmasian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tyypin 2 diabetes on yksi yleisimmistä kansansairauksista maailmassa. Sitä sairastaa noin 425 miljoonaa henkeä maailmassa ja sen esiintyvyys kasvaa nopeasti kehittyneissä maissa kuten Suomessa. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta vuoteen 2030 mennessä. Tyypin 2 diabeteksella ja esidiabeteksella on kielteinen vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun, ja ne lisäävät merkittävästi muiden sairauksien esiintyvyyttä ja kuolleisuutta sekä terveys- ja sosiaalihuollon kustannuksia. Tyypin 2 diabetes liittyy vahvasti ylipainoon, jonka juurisyinä ovat muun muassa liikkumattomuus ja epäterveellinen ruokavalio. Kaikkia näitä voidaan ehkäistä tukemalla terveellisiä elämäntapoja.

Apteekit ovat tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja apteekkeihin tehdään vuosittain yli 60 miljoonaa käyntiä. Väitöstutkimukseni aiheena oli tutkia, kuinka apteekkien kautta voidaan rekrytoida tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskissä olevia henkilöitä elintapainterventioon ja millaisia kustannussäästöjä on saavutettavissa, jos elämäntapamuutoksia saadaan tehtyä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa tyypin 2 diabeteksen ja sen liitännäissairauksien vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun käyttäen EQ-5D-5L-elämänlaatumittaria.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimuksen tulosten perusteella tyypin 2 diabetes ja sen liitännäissairaudet alentavat suomalaisten aikuisten terveyteen liittyvään elämänlaatua huomattavasti EQ-5D-5L-mittarilla mitattuna ja etenkin tyypin 2 diabeteksen liitännäissairauksien vaikutus oli merkittävä. Apteekit pystyivät tavoittamaan ihmisiä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, ja valtakunnallisen ohjelman ennustetaan pystyvän saavuttamaan 180 000 henkilöä. Apteekkiohjelman kansalliset elinikäiset kokonaissäästöt voivat olla jopa 255 miljoonaa euroa. Apteekeissa rekrytointiprosessin ei nähty merkittävästi hidastavan muuta apteekkitoimintaa ja henkilökunta oli hankkeesta innostunutta. Apteekit mainitsivat myös käyttäneensä sosiaalista mediaa rekrytoinnin tehostamiseen.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Digitaalisia menetelmiä ja kanavia kuten mobiilisovelluksia ja verkkomainontaa tulisi hyödyntää elämäntapainterventioihin rekrytoinnissa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun nämä yhdistetään kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Apteekit ovat yksi potentiaalinen kanava tavoittaa korkeassa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevia ihmisiä. Diabetesseulonta ja rekrytointi ennaltaehkäisyohjelmiin apteekkien kautta voisi tuottaa suuriakin kustannussäästöjä. Suomessa on jo tällä hetkellä olemassa Apteekkien Sydänohjelma, Apteekkien diabetesohjelma ja Liikkujan apteekki -konsepti. Apteekkien roolia tyypin 2 diabeteksen ja muiden kansantautien kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja astman ehkäisyssä voitaisiinkin Suomessa laajentaa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimus toteutettiin osana Stop Diabetes -hanketta Pohjois-Savon, Etelä- Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi tutkimus hyödynsi Fimean Lääkebarometri 2015 -aineistoa, kansallisia rekisteriaineistoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistoja. Näitä tietoja hyödyntäen tutkimuksessa tehtiin terveystaloudellinen Markov-mallinnus.

Proviisori Kari Jalkasen väitöskirja Modeling potential economic and quality of life effects of type 2 diabetes prevention program using finnish community pharmacies as a recruitment channel (Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mahdollisten taloudellisten ja elämänlaatuvaikutusten mallintaminen käyttäen suomalaisia apteekkeja rekrytointikanavana) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Tuomas Koskela Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

Proviisori Kari Jalkanen, kari.jalkanen(a)uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kari.jalkanen/
 

Avainsanat