Hyppää pääsisältöön
Iäkäs henkilö ruokailee kotona.

Syömisongelmat ovat yleisiä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kolmasosa iäkkäistä kotihoidon asiakkaista raportoi ruokahaluttomuutta, viidesosa puremisongelmia, joka seitsemännellä oli vaikeuksia nielaista ja lähes viidesosa raportoi hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä syömisvaikeuksia.

Tutkimus oli osa laajempaa Itä-Suomen Yliopiston NutOrMed (Nutrition, Oral health and Medication) -tutkimusta. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 250 henkilöä, jotka olivat 75 vuotta täyttäneitä kotihoidon asiakkaita Itä-Suomen alueelta. Osallistujat haastateltiin heidän kotonaan. Tutun lähihoitajan lisäksi osallistujia haastattelivat farmaseutti, ravitsemusterapeutti ja suuhygienisti. Tässä osatutkimuksessa selvitettiin syömisongelmien esiintyvyyttä ja niihin liittyviä tekijöitä erityisesti ravitsemusterapeutin ja suuhygienistin tekemien haastattelujen perusteella.

Syömisongelmilla yhteys ravinnonsaannin ja ravitsemustilan heikentymiseen

Syömisongelmat jaoteltiin ruokahaluttomuuteen, puremisongelmiin, nielemisvaikeuksiin ja suuhun tai hammasproteeseihin liittyviin syömisvaikeuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ne kaikki olivat yhteydessä tutkimukseen osallistujan huonompaan ravitsemustilaan sekä vähentyneeseen ravinnonsaantiin viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Lisäksi havaittiin, että osallistujat, jotka arvioivat suunterveytensä olevan huono, raportoivat todennäköisemmin ongelmia puremisessa ja nielemisessä. Hampaattomuus puolestaan lisäsi puremisongelmien ja suunterveyteen liittyvien ongelmien todennäköisyyttä. Runsas lääkkeiden lukumäärä oli yhteydessä ruokahaluttomuuteen ja suunterveyteen liittyviin syömisongelmiin. Hampaattomat osallistujat ja ne, joilla oli hammassärkyä tai ongelmia hammasproteesien kanssa, raportoivat todennäköisemmin ongelmia suuhygienistin kysyessä syömiseen liittyvistä ongelmista. Kuivan suun tunne lisäsi syömisongelmien todennäköisyyttä. 

– Hyvän suunterveyden ylläpitäminen on iäkkäillä tärkeää, sillä se vaikuttaa syömiseen, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, hammaslääkäri Annina Salmi.

– Tässä tutkimuksessa ruokahaluttomuus oli yleisin löydös, mikä viittaa siihen, että syömiseen liittyvät ongelmat ovat monitekijäisiä. Yhtenä havaintona oli, että syömiseen liittyvistä ongelmista saatetaan kertoa terveydenhuollon eri alojen ammattilaisille eri tavoin, minkä vuoksi niitä tulisi kartoittaa jatkuvasti ja eri tavoin, useiden eri ammattilaisten toimesta.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Clinical and Experimental Dental Research -lehdessä.

Lisätietoja:

HLL Annina Salmi, anninasa (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Salmi, A., Komulainen, K., Nihtilä, A., Tiihonen, M., Nykänen, I., Hartikainen, S., & Suominen, A. L. (2022). Eating problems among old home care clients. Clinical and Experimental Dental Research, 1– 10. https://doi.org/10.1002/cre2.585