Hyppää pääsisältöön
Timber with resin drops

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston apurahat vuodelle 2023

Hakuaika: 17.10.2022 – 18.11.2022 klo 24 (hakuaikaa pidennetty)

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto myöntää apurahoja Itä-Suomen yliopistossa tehtävää puuhun liittyvää tieteellistä tutkimusta varten. Apurahoja voidaan myöntää tutkimuksiin, jotka lisäävät tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta ja edesauttavat uusien tuotteiden kehittämistä puusta tai edistävät puun käytettävyyttä ja käyttöä ihmiskunnan tarpeisiin.

Vuoden 2023 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia tukevaan perus- tai soveltavaan tutkimukseen seuraavin edellytyksin:

1. Väitöskirjatutkimukseen tai post doc -vaiheen tutkimukseen vuosiapuraha (24 000 euroa) tai puolivuosiapuraha (12 000 euroa), johon on sisällytetty MYEL-vakuutusvelvollisuuden edellyttämä kustannus. Yliopisto ei peri apurahansaajalta ns. yliopistokorvausta.

2. Lisäksi voidaan myöntää 2 000 euron suuruisia apurahoja pro gradu -työtä varten.

Väitöskirja-apuraha/post doc -apuraha ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, jotka on tarkoitettu apurahakauden aikana kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn vapaana ansiotyöstä. Matka-apurahoja tai rahoitusta tutkimuksen kustannuksiin ei myönnetä. Samalle hakijalle voidaan myöntää rahaston vuosiapuraha vain kerran. 

Apurahahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta ilmenee:

1. Työn tausta
2. Tavoitteet
3. Aineisto ja menetelmät
4. Tulosodotukset ja niiden merkitys ja
5. Aikataulu

Suunnitelma kokonaisuudessaan max. 3 sivua, fonttikoko 11. Post doc -vaiheen tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen liittyminen Itä-Suomen yliopiston johonkin tutkimusryhmään.
 
Lisäksi apurahahakemukseen liitetään:

  • hakijan CV (curriculum vitae),
  • jatko-opiskelijan ollessa kyseessä ohjaajan lausunto,
  • hakemukseen liitetään myös tutkimusyksikön sitoumus, jolla varmistetaan tutkimuksen liittyminen yksikön muuhun tutkimukseen sekä työskentelyn perusedellytykset (mm. asianmukaiset tilat, tietoliikenneyhteydet, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalvelut).

 Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä erikseen ohjeistettavalla tavalla.

Apurahat ovat käytettävissä vuoden 2023 aikana. Apurahan saajat julkistetaan Karelia Symposiumissa 25.4.2023.

Hakulomake

Lisätietoja:

Rahaston toimikunnan jäsen, professori Ossi Turunen, sähköposti: ossi.turunen@uef.fi, puh. +358 29 4453119

Rahaston toimikunnan sihteeri, johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen, sähköposti: arja.hirvonen@uef.fi, puh. +358 29 4453002