Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Golfin pelaaja.

TtM Julia Kettinen, väitös 6.11.2023: Golf, kävely ja sauvakävely hyödyksi iäkkäiden sydänterveydelle ja kognitiolle

Liikunta- ja urheilulääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään verkossa Teams-yhteydellä.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Golf, sauvakävely ja kävely ovat ikääntyneiden keskuudessa suosittuja, kohtuukuormitteisia terveysliikuntamuotoja, joita voidaan harrastaa koko elinkaaren ajan. Väitöstutkimuksessa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden ja elämänlaadun kausittaista vaihtelua suomalaisten seniorigolfarien keskuudessa koronapandemian ensimmäisen aallon aikana. Lisäksi tutkittiin yksittäisen golfkierroksen, sauvakävely- ja kävelylenkin välittömiä fysiologisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyden sekä kognition näkökulmasta.

Tämä aihe on tärkeä, koska maailmanlaajuisesti väestö ikääntyy nopeasti. Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen johtava kuolinsyy ikääntyvien keskuudessa, ja kognitiivisen heikkenemisen sekä dementian esiintyvyys kasvaa. Aerobisen liikuntaharjoittelun välittömiä vasteita on kuitenkin tutkittu enimmäkseen nuorilla ihmisillä, ja tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu keskiraskaiden tai kuormittavien, 30–60 minuutin mittaisten harjoitusten vaikutuksia tarkkaan kontrolloiduissa laboratorio olosuhteissa. Etenkin kenttäolosuhteissa tutkittua tietoa aerobisen liikunnan välittömistä vaikutuksista iäkkäämpään väestöön on sen sijaan vähemmän. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miten erilaiset liikuntamuodot voivat edistää ikääntyvien terveyttä ja ehkäistä näitä sairauksia.

Lisäksi COVID-19-pandemia toi uusia haasteita ikääntyneiden terveydelle, ja he joutuivat rajoitusten vuoksi muuttamaan liikuntatottumuksiaan. Tutkimus pyrkii tarjoamaan tietoa siitä, miten erilaiset liikuntamuodot voivat tukea ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta myös poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten pandemian aikana.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Kesän 2020 koronarajoituksista huolimatta seniorigolfarien fyysinen aktiivisuus lisääntyi merkittävästi muihin samanikäisiin verrattuna. Golfarien fyysinen aktiivisuus kokonaisuutena nousi 24 prosenttia, ja kohtalainen fyysinen aktiivisuus jopa 37 prosenttia. Koronapandemiaa edeltäneeseen talvikauteen 2019 verrattuna golfarit kävelivät 26 prosenttia enemmän ja heidän paikallaanolonsa väheni 21 prosenttia.

Sekä golfkierroksella että kuuden kilometrin sauvakävely- tai kävelylenkillä oli välittömiä positiivisia vaikutuksia iäkkäiden sydän- ja verisuoniterveyteen huolimatta harjoitteiden erilaisesta kestosta ja kuormittavuudesta. Ne kaikki laskivat osallistujien systolista verenpainetta, kävely ja sauvakävely myös diastolista verenpainetta. Verrattuna sauvakävelyyn ja tavalliseen kävelyyn golfin peluu on intensiteetiltään matalatehoisempaa, mutta golfkierroksen pidemmän keston ja suuremman energiankulutuksen myötä kuormittavampaa, mikä näytti vaikuttavan myönteisesti veren rasvaprofiiliin.  

Kaikki tutkitut liikuntamuodot paransivat kognitiivista toimintaa kognitiivisten testien perusteella, mutta sauvakävely ja kävely paransivat vielä vaativampia toimeenpano- ja ohjaustoimintoja harjoitteen kestosta ja intensiteetistä riippumatta. Mahdollisesti harjoittelun suhteellisen matalan intensiteetin vuoksi mikään näistä liikuntamuodoista ei vaikuttanut veren BDNF- ja CTSB-pitoisuuksiin, joiden ajatellaan heijastavan liikunnan hyötyjä aivoissa.  

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tulosten perusteella näitä vanhemmalle väestölle hyvin soveltuvia liikuntamuotoja voi suositella terveille iäkkäille terveyden edistämisen sekä sydän- ja verisuonitautien sekä kognitiivisen heikkenemisen ehkäisyn tueksi.

Väitöskirjan osatutkimukset, jotka osoittivat tutkittujen liikuntamuotojen vaikutukset sydän- ja verisuoniterveyteen ja kognitioon, saivat erityisen paljon kansainvälistä mediahuomiota. Kaikista osatutkimuksista julkaistiin mediatiedotteet, joihin on linkit alla.

Terveystieteiden maisteri Julia Kettisen väitöskirja The impact of golf on physical activity during the COVID-19 pandemic and the acute cardiometabolic and cognitive responses to a golf round, Nordic walking, and walking in healthy older adults (Golfin vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen COVID-19 pandemian aikana ja golfin, sauvakävelyn ja kävelyn välitön vaikutus kardiometabolisiin markkereihin ja kognitioon terveillä ikääntyneillä) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jari Parkkari Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena dosentti Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

Julia Kettinen, julia.kettinen(a)uef.fi, +358 500411601