Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kädet vatsalla maksan kohdalla

Tutkijoiden kehittämä molekyyli voi kasvattaa maksan takaisin

Maksan uusiutumiskykyä edistävä uusi molekyyli voisi tuoda merkittävän edistysaskelen maksasairauksien hoitoon. Tutkijoiden kehittämä lääke-ehdokas vauhditti eläinkokeissa uuden maksakudoksen kasvua laajan poiston jälkeen ja ehkäisi rasvamaksan kehittymistä. Se osoitettiin myös ihmisille turvalliseksi. Arvostetussa Cell-lehdessä julkaistua tutkimusta johti saksalainen Tübingenin yliopisto.

Vastaavia tuloksia ei ole aiemmin saatu millään lääkkeellä.

–  Tämä molekyyli lisää maksan uusiutumista niin voimakkaasti, että se voisi mahdollistaa jopa lähes kokonaan tuhoutuneen maksan pelastamisen, kertoo lääkeaineen suunnittelun professori Antti Poso Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta. Hän toimii vierailevana professorina myös Tübingenin yliopistossa ja osallistui hankkeen alkuvaiheessa mahdollisten uusien lääkemolekyylien virtuaaliseulontaan.

–  Lopulta sopiva molekyyli saatiin olemassa olevaa lääkeainetta muokkaamalla.

Tutkijoiden kehittämä ja HRX-215:ksi nimeämä molekyyli estää niin kutsutun MKK4-entsyymin toimintaa maksasoluissa ja saa näin solut jakautumaan ja maksan uusiutumaan tehokkaammin. 

Maksa on uusiutumiskykyinen elin, joka voi kasvaa entiseen kokoonsa, jos osa siitä poistetaan tai vaurioituu. Monissa maksasairauksissa maksan uusiutumiskyky ja toiminta kuitenkin heikkenee. Maksan toiminnan pettäessä maksansiirto on tällä hetkellä ainoa hoitokeino, sillä maksan uusiutumista edistäviä lääkkeitä ei ole vielä saatavilla.

Nyt julkaistun tutkimuksen eläinkokeissa HRX-215 edisti maksan uusiutumista osapoiston jälkeen ja turvasi maksan toiminnan jopa silloin, kun 85 prosenttia maksasta oli poistettu. Eläinkokeet tehtiin hiirillä ja sioilla. Molekyyli osoitettiin turvalliseksi ihmisille faasin 1 lääketutkimuksessa, johon osallistui terveitä vapaaehtoisia. 

Tutkijoiden mukaan HRX-215:n tehoa voidaan jatkossa tutkia ihmisillä maksan uusiutumisen ja toiminnan turvaamisessa laajan maksasyöpäleikkauksen tai maksan osasiirron jälkeen. Ajatuksena on, että se saattaisi mahdollistaa entistä laajempien syöpäkasvainten poiston ja toisaalta maksan osasiirteet eläviltä luovuttajilta entistä useammille. 

HRX-215:n vaikutuksia tutkittiin myös rasvamaksan hiirimalleissa, joissa se ehkäisi maksan rasvoittumista ja arpeutumista.

Lääke-ehdokkaan jatkokehitystä ja kaupallistamista varten perustettiin hankkeen aikana tutkimuslähtöinen yritys, HepaRegeniX. Tutkimuksessa oli mukana myös amerikkalainen Mayo-klinikka.

Lisätietoja:

Professori Antti Poso, antti.poso@uef.fi, 040 355 2462,  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/antti.poso/  

Tutkimusartikkeli (Open Access):

Zwirner, S. et al. First-in-class MKK4 inhibitors enhance liver regeneration and prevent liver failure. Cell 187, 1666–1684, March 28, 2024. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.02.023