Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pilleri ja vesilasi

Tyypin 2 diabeteksen ja siihen liittyvien lisäsairauksien lääkehoidossa tehostamisen varaa

Diabeteksen hoidon tavoitteena on hyvä hoitotasapaino ja diabetekseen liittyvien lisäsairauksien ehkäisy. Tiedetään kuitenkin, että hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen on haastavaa sairauden edetessä. IMPRO-hankkeen tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että seurannan aikana glukoositasot huononivat ja lipiditasot paranivat samansuuntaisesti sekä potilailla, joilla ei ollut ja joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi lisäsairauksia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin diabetes- ja lipidilääkkeiden käytön yleisyyttä ja lääkevalintojen yhteyttä hoitotavoitteiden saavuttamiseen tyypin 2 diabetespotilailla Pohjois-Karjalassa hyödyntämällä sähköisen potilastietojärjestelmän tietoja.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito suositellaan aloittamaan suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä, ensisijaisesti metformiinilla. Tulosten mukaan metformiini oli yleisimmin potilaiden käytössä oleva lääke. Seurannan aikana pelkän metformiinin käyttö väheni, kun lääkitystä tehostettiin muilla lääkkeillä sairauden edetessä. Insuliinin käyttö lisääntyi eniten monisairailla potilailla, joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi sydän- ja verisuonitauteja ja mielenterveysongelmia.

Vaikka diabetespotilaiden lipiditasot paranivat lääkityksellä seurannan aikana, kaikki eivät kuitenkaan saavuttaneet hoitotavoitetta. Lisäksi monet potilaat, joilla diabeteksen lisäksi oli mielenterveyshäiriöitä, olivat ilman asianmukaista lipidilääkitystä.

– Diabeteslääkitystä on tehostettava ajoissa, jotta hoitotavoitteiden saavuttamisen mahdollisuudet paranevat. Lisäksi on suositeltavaa aloittaa lipidilääkitys diabetespotilailla ilman tiedossa olevaa valtimosairautta. Erityistä tukea hyvän hoidon toteuttamisessa tarvitsevat potilaat, joilla on paljon lisäkuormitusta esimerkiksi lisäsairastavuuden kautta, kuten potilaat, joilla on mielenterveyden häiriöitä, sanoo IMPRO-konsortion johtaja Tiina Laatikainen.

– Sähköiset potilastietojärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa paremmin tyypin 2 diabetespotilaiden yksilöllistä hoitoa ja seurata hoitotuloksia, Laatikainen toteaa.

Tiedote: IMPRO-hanke

Lisätietoja:

Tiina Laatikainen
Professori
Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.laatikainen(a)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Nazu, N.A., Wikström, K., Lamidi, ML. et al. Mode of treatments and achievement of treatment targets among type 2 diabetes patients with different comorbidities – a register-based retrospective cohort study in Finland. BMC Prim. Care 23, 278 (2022). https://doi.org/10.1186/s12875-022-01889-3