Hyppää pääsisältöön
Tekstitarroja lasiseinässä.

Vaikuttavuuden talo mukana suomalaisten yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden kartalla

Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo on nostettu suomalaisten yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden Finnish Changemaker Map -kartalle. Vaikuttavuuden talo on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa.

Sitra ja Ashoka Nordic toteuttivat loppuvuodesta 2020 yhteistyössä suomalaisten yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden kartoituksen, joka nostaa esiin muutoksentekijäorganisaatiota ja -yhteisöjä yhteiselle kartalle, havainnollistaa yhteyksiä ja kuvaa trendejä. Digitaalinen Finnish Changemaker Map -kartta on julkaistu ja nähtävissä Sitran verkkosivuilla.

Kartoitus tarkastelee muutoksentekijöitä kolmen kategorian kautta: yhteiskunnalliset yrittäjät ja muutoksentekijät, nuoret muutoksentekijät sekä muutoksentekijä-aloitteet tai -verkostot. Muutoksentekijöiden kriteereinä olivat toiminnan vakiintuneisuus, yhteiskunnallinen tavoite, yhdessä tekeminen, skaalaus ja avoimuus sekä yhteistyö.

Kartoituksen tavoitteena on ollut ymmärtää, mitä tarpeita muutoksentekijöillä Suomessa on, mitä trendejä muutoksentekijöiden keskuudessa on havaittavissa, ja miten eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä, jotta heidän yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kasvaisi entisestään.

Ashoka Nordic on osa maailman laajinta yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden Ashoka-verkostoa.

Lähde: Mitkä tahot Suomessa tekevät muutosta ja mitä ne tarvitsevat? Suomalaiset muutoksentekijät on nyt piirretty kartalle. Sitran uutinen 5.3.2021.