Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Valkoiset ruusut turkoosilla puutasolla

Yliopisto jakoi vuoden 2022 Taitava opettaja -palkinnot

Itä-Suomen yliopisto palkitsi ansioituneita opettajiaan oppimisympäristöseminaarin yhteydessä tiistaina 30. elokuuta. Vuoden 2022 Taitava opettaja -palkintoja myönnettiin sekä yksittäisille opettajille että opettajapareille ja opetustiimeille.

Taitavan opettajan palkinnot saivat erityispedagogiikan professori Erkko Sointu kasvatustieteiden ja psykologian osastosta, kliininen opettaja Olli-Pekka Kämäräinen lääketieteen laitokselta, opettajaparina yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen ja kliininen opettaja Jarmo Heikkinen lääketieteen laitokselta sekä opetustiimi, jonka muodostavat Ville Tahvanainen soveltavan kasvatustieteen laitokselta, Satu Reinikainen ja Maarit Turunen kielikeskukselta sekä Tarja Toropainen ja Krista Laine farmasian laitokselta.

Palkinnon saamisen kriteerejä ovat muun muassa opetuksen yhteisöllinen kehittäminen, opetusmenetelmien monipuolisuus ja opiskelijakeskeisyys. Kaikki palkitut tekevätkin yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja hyödyntävät opiskelijapalautetta oman opetuksensa kehittämisessä.

Palkitut muodostavat aiemmin palkittujen opettajien kanssa Taitava opettaja -verkoston, johon lukeutuu nyt 21 opettajaa. Verkoston tarkoituksena on edistää opetuksen arvostusta ja kehittämistä Itä-Suomen yliopistossa.

Erkko Sointu on ansioitunut opiskelijakeskeisessä pedagogiikassa ja toteuttanut sitä käytännöllisinä ja monipuolisina opetus- ja oppimistekoina, joissa on läsnä työelämän, jatkuvan oppimisen ja geneeristen taitojen kehittäminen. Sointu on myös vahva opetuksen tutkimusperustainen kehittäjä, joka on testannut uusia menetelmiä omassa opetuksessaan sekä valtakunnallisissa verkostoissa. Hän on myös monipuolinen viestijä opetuksen uusista ja hyvistä käytänteistä sekä merkittävä flippaus-opetuksen kehittäjä Itä-Suomen yliopistossa ja valtakunnallisesti.

Olli-Pekka Kämäräinen on kehittänyt opetustaan yhdistämällä verkko- ja monimuoto-opetusta. Pedagogisen kehittämisen keskiössä ovat olleet valtakunnallinen tentti, monimediainen oppimateriaali ja klinikkaan liittyvä pienryhmäopetus. Hän on kehittänyt määrätietoisesti myös palautejärjestelmää, jotta se tukisi opetuksen kehittämistä. Opetus toteutuu sairaalan klinikassa, jolloin oppimisympäristö tukee erinomaisesti työelämävalmiuksien kehittymistä. Opetuksen kehittämistyötä on tehty osana valtakunnallista MEDigi-yhteistyötä, jossa Kämäräinen on jakanut aktiivisesti osaamistaan.

Marianne Rytkönen ja Jarmo Heikkinen ovat kehittäneet opetustaan työparina pitkäjänteisesti ja osana valtakunnallista työterveyshuollon virtuaaliyliopistoa. Yhteistyö on tuottanut runsaan ja monipuolisen koulutustarjottimen, jossa hyödynnetään ajanmukaisia oppimisympäristöjä, digitaalisia menetelmiä ja työssä oppimista. Kehittämistä ohjaavat palautekäytäntö, laatukriteerit ja tutkimus. Tuotettu oppimateriaali on avointa ja osaamista jaetaan valtakunnallisesti muun muassa verkkopedagogiikan kehittämisryhmässä.

Ville Tahvanainen, Satu Reinikainen, Maarit Turunen, Tarja Toropainen ja Krista Laine muodostavat opetustiimin, joka on soveltanut pakopelipedagogiikkaa onnistuneesti ongelmaratkaisu-, tiimi-, vuorovaikutus- ja oppimisen arviointitaitojen kehittämiseen. Tiimin vahvuutena on tieteidenvälinen yhteistyö. Tiimi on tuottanut useita pakopelipedagogiikkaan perustuvia oppimisympäristöä ja -pelikokonaisuuksia, joissa sovelletaan myös digitaalisuutta. Tutkimus ja systemaattinen opiskelijapalautteen kerääminen ohjaavat kehittämistä, ja opiskelijat on otettu mukaan kehitystyöhön. Tiimi jakaa osaamistaan laajasti yliopistotasolla ja valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Kari Korhonen, oppimisympäristöjen kehittämisjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kari.korhonen@uef.fi, p. 050 432 3826