Hyppää pääsisältöön
Hammaslääkäriopiskelijat opetusklinikalla

Hammaslääketiede

Oppimisympäristömme

Hammaslääketieteen harjoitusklinikka.

Simula eli taitopaja on moderni oppimisympäristö, jossa hoitokoneet ja laitteet edustavat tämän hetken uusinta teknologiaa. Hoitoyksiköt ovat identtiset hammaslääketieteen opetusklinikan kanssa ja taitopaja tarjoaa autenttisen ympäristön eri oppialojen käden taitojen harjoitteluun.

Simulassa harjoitellaan hammaslääkärille tärkeitä taitoja ja sovelletaan teoriatietoa käytännön toimenpiteisiin. Käden taitojen lisäksi opitaan ergonomiaa, aseptiikkaa sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja ja kollegiaalisuutta ryhmätöiden, vertaispalautteen ja reflektion avulla. 

Hammaslääketieteen opiskelijat harjoittelevat simulassa anatomisilla harjoitusnukeilla  eri hammaslääketieteen toimenpiteitä koko opintojen ajan, mutta erityisesti kolmannen vuosikurssin aikana. Simulaatio-opetusta sisältyy myös ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin. Harjoittelu tapahtuu simulassa pääasiassa pareittain, jolloin toisen opiskelijakollegan tuki ja vertaisoppiminen on mahdollista. Opiskelija voi kerrata ja harjoitella simulassa halutessaan myös omatoimisesti opintojen aikana.

Simulaharjoittelun ja teoriaopintojen jälkeen opiskelijat aloittavat potilastyöt opetusklinikassa kolmannen vuoden keväällä.

Hammaslääketieteen opiskelijoita yliopiston hammasklinikalla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kliinisestä opetuksesta. Vuonna 2013 valmistunut hammaslääketieteen opetusklinikka on yksi maailman nykyaikaisimmista. Opiskelijat pääsevät opettelemaan hoitotyötä ensin aitoa ympäristöä vastaavassa simulaatioharjoitustilassa ja opintojen edetessä potilasvastaanotolla. Kuopion hammaslääketieteen koulutukseen otetaan vuosittain 40 opiskelijaa. Vuonna 2019 hakijoita oli 868.

Kuopion hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan potilaan terveydentilan ja terveystarpeiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja niiden huomioimista hoidon kaikissa vaiheissa. Opiskelijan kehittyminen kumppanuuteen muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa on keskeinen tavoite. Hyvä yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköiden ja Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien kanssa tukee opiskelijan kasvua suu- ja leukasairauksien asiantuntijaksi.

Kuopiolainen hammaslääkärikoulutus painottaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tulevat hammaslääkärit oppivat nykyaikaisimmat tekniikat ja teknologiat sekä toimenpidekeskeisen ja tarkkuutta vaativan työn kaikki ulottuvuudet. Keskeistä koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointinsa.

Potilaita tulee hoitoon lähetteellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Tehokkaassa palvelumallissa potilas saa hoidon ja opiskelija oppimiskokemuksen. Vaativimmat toimenpiteet tekee opettaja opiskelijan avustuksella mestari-kisälli –periaatteen mukaisesti. Aluksi potilaasta haastatellaan laajasti terveydentilan ja toiveiden kartoittamiseksi.  Suun ja purentaelimen tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksin ja tarvittaessa esimerkiksi ryhdin ja kaularangan toiminnan tutkimuksin. Opiskelijat oppivat myös tunnistamaan esimerkiksi kasvojen ihomuutoksia. Kun hammaslääkäri hahmottaa potilaan terveydentilan kokonaisuutena, hän osaa ohjata potilaan tarvittaessa myös toisen erikoisalan lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon.

Potilaaksi opetusklinikalle

Tervetuloa Kuopion kampukselle!

Ilmakuva Kuopion kampusalueesta Savilahdesta.

Opiskelijan Kuopio

Savilahden kampusalueelle rakennetaan elävää kaupunginosaa, jossa on mahdollisuus opiskella, tehdä töitä ja asua.

Hammaslääketiede, Kuopio

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Siirtohaku: Hammaslääketiede, Kuopio

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)