Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Aivokuvaa

1,5 miljoonan euron rahoitus vaikean epilepsian hoidon kehitykseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen -instituutin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Epilepsiakeskuksen yhteistyönä tehtävää tutkimusta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää vaikean epilepsian hoitoa.

Paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla potilailla, joilla lääkehoito ei riitä estämään kohtauksia, usein ainoa hoitovaihtoehto on epilepsian kirurginen hoito. Leikkauksessa aivoista poistetaan kohtauksia aiheuttava epilepsiapesäke.  Säätiön rahoittaman tutkimuksen tavoitteena on kehittää entistä herkempiä ja spesifisempiä magneettikuvausmenetelmiä epilepsiapesäkkeen kartoittamiseen. Lisäksi pyritään ymmärtämään rakenteellisella, toiminnallisella ja molekulaarisella tasolla, miksi aivokudos aiheuttaa kohtauksia. Osana epilepsiakirurgista hoitoa edeltäviä tavanomaisia tutkimuksia potilaat kuvataan uusilla magneettikuvausmenetelmillä. Toimenpiteessä poistettua kudosta hyödynnetään potilaan suostumuksella korkean resoluution magneettikuvauksessa ja mikroskooppisessa analyysissä sekä solutason toiminnallisissa ja molekyylianalyyseissä. Tuloksena saadaan samasta potilaasta ainutlaatuinen moniskaalainen ja moniulotteinen data, jota analysoidaan koneoppimispohjaisen automaattisen kuva-analyysin ja kehittyneiden laskennallisten menetelmien avulla.

Tutkimuksessa on mukana useita tutkimusryhmiä Itä-Suomen yliopistosta ja KYSistä. Professori Reetta Kälviäinen on kliininen epileptologi, joka vastaa yhdessä professori Ville Leinosen ryhmän kanssa epilepsiapotilaiden monialaisesta arvioinnista ja kirurgiasta. Professori Olli Gröhnin ryhmä kehittää magneettikuvausmenetelmiä, tutkimusjohtaja Alejandra Sierra Lopezin ryhmä hyödyntää korkean resoluution magneettikuvausta sekä kehittynyttä mikroskopiaa kudosnäytteiden tutkimuksessa, professori Tarja Malmin ryhmä analysoi kudoksesta toiminnallisia ja molekulaarisia verkostoja, ja professori Jussi Tohkan vastuulla on kuva-analyysi ja useista lähteistä saatavan datan yhdistäminen.

– Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta kehittää magneettikuvausta ja tutkia eritasoisten verkostojen merkitystä epilepsiaa aiheuttavassa kudoksessa. Kuopiossa on ainutlaatuista osaamista ja KYSin ja yliopiston läheisyys ja tutkimusryhmien sujuva yhteistyö mahdollistavat tällaisen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen tutkimuskokonaisuuden, sanoo tutkimuskonsortion johtaja Professori Olli Gröhn.

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa kolmevuotista Multiscale assessment of epileptogenicity in the human brain – for better diagnosis and treatment of drug-refractory epilepsy -hanketta  1 483 000 eurolla.

Lisätietoja:

Professori Olli Gröhn, Itä-Suomen yliopisto, A. I. Virtanen -instituutti, p. 050 359 0963,  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/olli.grohn/

Professori Reetta Kälviäinen, KYS Epilepsiakeskus, Euroopan harvinaisten ja vaikeiden epilepsioiden osaamisverkosto EpiCAREn jäsen, p. 040 5839249, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/reetta.kalviainen/

Tutkimusryhmät kuuluvat Itä-Suomen yliopiston monialaiseen Neurotieteiden tutkimusyhteisöön (NEURO RC). NEURO RC tuottaa uutta tietoa hermoston rappeumasairauksien ja epilepsian taustalla olevista tautikohtaisista ja yhteisistä molekyylimekanismeista. Tutkimusryhmissä tutkitaan uusia biomarkkereita ja kehitetään terapeuttisia lähestymistapoja sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen. NEURO RC koostuu 17 tutkimusryhmästä. Tutkimusyhteisö yhdistää biologiset neurotieteet datatieteisiin, neuroinnovaatioihin ja neuroetiikkaan. Lue lisää ja keskustele tutkijoidemme kanssa:

Tutkimusyhteisön sivut: https://www.uef.fi/en/research-community/neuroscience-neuro

Twitter: https://twitter.com/UEFneuroscience