Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hevonen ja ratsastaja.

Alaselkäkivun ratsastusterapialle kehitettiin mittari

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän ratsastusterapian vaikutusten mittaamiseen alaselkäkipupotilaiden kuntoutuksessa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen käytännön olosuhteisiin validoitu ratsastusterapian arviointi- ja havainnointilomake.

Tutkijatiimi on aiemmin osoittanut, että kroonista alaselkäkipua sairastavat voivat saada ratsastusterapiasta helpotusta koettuun kipuun ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. 12 viikkoa kestäneen kuntoutusjakson yhteydessä selvitettiin myös tutkijoiden kehittämän mittarin soveltuvuutta ratsastusterapian tulosten arviointiin.

– Krooninen alaselkäkipu johtaa usein virheelliseen liikkumiseen. Hevosen käyntiliike tuottaa kuitenkin ratsastajan lantioon oikeanlaista, kävelynkaltaista liikettä 100–120 kertaa minuutissa. Halusimmekin validoida työkalun, jolla ratsastusterapian vaikuttavuutta voidaan todentaa luotettavasti, kertoo väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen.

Tutkijoiden kehittämä mittari perustuu toimintakykyä kuvaavaan kansainväliseen ICF-luokitukseen ja keskittyy niihin toimintoihin, joita alaselkäkipuisten kuntoutuksessa yleensä arvioidaan. – Näitä ovat esimerkiksi kävelyn rytmi, myötäliikkeet ja symmetria. Tavoitteena oli kehittää havainnointilomake talliolosuhteisiin, jokapäiväisen dokumentoinnin tueksi sekä alan tutkimukseen.

Tutkimukseen osallistui 22 alaselkäkipupotilasta, joista kerättyä videomateriaalia käytettiin kuntoutumisen arviointiin uudella mittarilla. Jokaista osallistujaa arvioi kolme eri asiantuntijaa, jotka olivat koulutukseltaan fysioterapeutteja ja ratsastusterapeutteja. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin eri henkilöiden tekemien arvioiden yhteneväisyyttä. Seuraavaksi tarkasteltiin, voiko sama asiantuntija arvioida saman materiaalin uudestaan luotettavasti samalla tavalla. Mittaria testattiin lisäksi terveillä verrokeilla, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen.

Tulosten perusteella tutkijoiden kehittämä sähköinen havainnointilomake osoittautui riittävän luotettavaksi menetelmäksi ratsastusterapiakuntoutuksen tuloksellisuuden arviointiin. 

Ratsastusterapiakoulutusta on järjestetty Suomessa yli 35 vuotta ja koulutettuja terapeutteja on nykyisin yli 200. Ratsastusterapia on terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja itsenäinen terapiamuoto KELAn ja hyvinvointialueiden palvelukuvauksissa.  

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, liikunta- ja urheilulääketiede, sanna.mattila-rautiainen(a)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Mattila-Rautiainen, S., Venojärvi, M., Sobolev, A., Tikkanen, H., Keski-Valkama, A., Development and pilot of equine facilitated physical therapy outcome measure tool for chronic low back pain patients, Journal of Bodywork & Movement Therapies (2024), https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2024.01.005

Avainsanat