Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tero Puustinen esittelee CorFlux-projektia Tarton startup-tapahtumassa.

CorFluxin kaupallistamisasiantuntija Tero Puustinen esitteli ohjelmistoa Tarton sTARTUp Day -tapahtumassa maaliskuussa 2023.

Corflux-analyysiohjelmisto palkittiin tutkimuslähtöisestä liikeideasta Start Me Up 2024 -kilpailussa

Aortan laajentumis- ja repeämisriskiä ennustava Corflux-ohjelmisto pohjautuu Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimukseen.

Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun palkintogaala järjestettiin Joensuun Tiedepuistossa 15. toukokuuta. Kilpailun pääpalkinnon voitti startup-yrityksen VitalSigns Oy:n kehittämä terveysteknologian innovaatio, Response 1.0 -diagnostiikkalaite, joka mittaa ja analysoi lukuisia kehon biosignaaleja ja tarjoaa todennäköisiä diagnooseja ja ehdotuksia soveltuviksi jatkotutkimuksiksi.

Tutkimuslähtöinen liikeidea -sarjan voittaja CorFlux on uusi lääketieteellinen analyysiohjelma, joka ennustaa aortan laajentumis- ja repeämisriskiä. CorFlux on Business Finlandin ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimusprojekti, jonka taustatutkimus on toteutettu yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Corfluxin avulla lääkärit voivat tunnistaa korkean riskin aortta-aneurysmapotilaat nykyistä kliinistä käytäntöä tarkemmin ja ohjata heidät ajoissa ennalta ehkäisevään leikkaushoitoon, mikä parhaimmillaan säästää ihmishenkiä. Lisäksi ohjelman avulla voidaan vähentää seurantakuvausten tarvetta, mikä merkittävästi alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Analyysiohjelma pohjautuu potilaan riskitietojen lisäksi aortan kuvantamiseen, luoden digitaalisen mallin ja arvion aortan repeämisriskistä. 

Markkinoilla ei ole aortta-aneurysman repeämisen riskin ennustamiseen tehokasta analyysimenetelmää, mikä johtaa tarpeettomiin ja kalliisiin seurantakuvauksiin sairaaloissa. Tämä kasvattaa kuvantamisjonoja ja tuottaa merkittävät kustannukset kansantaloudelle globaalisti. Kuvantamisseurannasta arvioidaan tulevan vuosittain kolmen miljardin euron kustannusrasitus terveydenhuoltojärjestelmälle maailmanlaajuisesti. Kuitenkin aortan repeämiä ilmaantuu seurannasta huolimatta.

CorFlux mahdollistaa optimaalisen hoidon suunnittelun, kun oikea-aikainen leikkausajankohta ja kuvantamisseurannan tiheys voidaan määrittää aiempaa tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Pienimmän riskin potilaiden seuranta voidaan joissakin tapauksissa jopa lopettaa, joka vapauttaa terveydenhuollon resursseja. 

CorFlux -analyysiohjelmistolle on haettu patenttia ja PCT-prosessi on etenemässä. Seuraavat askeleet liiketoiminnan kaupallistamisessa ja käynnistämisessä ovat CE-merkin hakeminen ja spin-off yrityksen käynnistäminen Itä-Suomen yliopistolta.

CorFluxin monitieteiseen asiantuntijaryhmään kuuluvat Tero Puustinen, Marja Hedman, Matti Kurki, Pasi Karjalainen, Saara Sillanmäki, Nora Rauhala, Mikael Kurki ja Robert Brandt ovat kardiologian, sydänkuvantamisen, sydänkirurgian, fysiikan, matematiikan, kaupallistamisen, sääntelyn ja ohjelmoinnin asiantuntijoita. Heidän saama palkinto on 3000 euroa ja asiantuntijapalveluita yhteensä 10400 euron arvosta.

Opiskelijasarjan voitto sähköiselle huumausainekirjanpidon ohjelmistolle

Start Me Up 2024 -kilpailun opiskelijasarjassa Itä-Suomen yliopiston voittaja on sähköinen huumausainekirjanpidon ohjelmisto, jonka kehittäjät, kuopiolaiset Eelis Komulainen ja Teemu Sorsa, saivat 3000 euron palkinnon. 

Ohjelmisto tarjoaa terveydenhuollon toimijoille, kuten apteekeille, hoitokodeille, terveyskeskuksille ja sairaaloille digitaalisen huumausainekirjanpidon järjestelmän. Nykyinen toimintatapa, jossa kirjanpito tehdään perinteisesti paperilomakkeille, on hidasta, vaikeasti jäljitettävää ja altis virheille. Sähköinen järjestelmä nopeuttaa työntekoa ja mahdollistaa sähköisen varmentamisen. Digitaalinen käsittely lisää työntuottavuutta, kustannustehokkuutta ja antaa mahdollisuuden uudenlaisten tilastojen keräämiseen. Järjestelmä edistää potilasturvallisuutta ja työntekijän oikeusturvaa. 

Terveydenhuollon sektorilla on ilmeinen tarve uudistaa ja digitalisoida huumausainekirjanpito, mikä tekee tästä ratkaisusta merkittävän, toteutettavan ja kaupallistettavan. Prototyypin jälkeen tiimi pyrkii pilotoimaan sovellusta apteekkisektorilla, jonka jälkeen tarkoituksena on laajentaa ohjelmiston käyttöä hyvinvointialueiden hallinnoimiin terveyskeskuksiin ja sairaaloihin käyttäjäpalautteen perusteella.

Business Joensuun Start Me Up -liikeideakilpailu on edistänyt yrittäjyyttä sekä uusien kasvu- ja startup-yritysten syntymistä kestäväksi liiketoiminnaksi vuodesta 2000 lähtien. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 168 kilpailuideaa, joista 37 eteni tuomariston arvioitavaksi. Palkintojen kokonaisarvo on yli 90000 euroa.

Lähde: Business Joensuun tiedote