Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Fotoniikan tutkimukseen ja innovaatioihin Suomen Akatemian lippulaivarahoitus

Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaan neljä uutta osaamiskeskittymää. Tampereen yliopiston koordinoiman Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivan vuosille 2019-2022 saama rahoitus on yli 8,2 miljoonaa euroa. Lippulaivahankkeessa keskitytään muun muassa fotoniikan perustutkimukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen sovelluksissa ja innovaatioissa. Tämä toteutetaan vahvistamalla alan keskeisten toimijoiden muodostamaa fotoniikan ekosysteemiä.

Suomen Akatemia on valinnut neljä osaamiskeskittymää rahoitettaviksi lippulaivaohjelmassa. Yksi rahoituksen saaneista on Tampereen yliopiston koordinoima Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva, jossa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.
 

Fotoniikka on kasvava ala

Valoon perustuvat teknologiat, fotoniikka, ja niiden sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla. Fotoniikkaa hyödynnetään nykyisin tietoliikenteessä, biolääketieteessä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa. Uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti. Alalla on huimat kasvunäkymät, sillä sen arvioidaan tuottavan miljoona uutta työpaikkaa Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään Suomessa on jo yli 200 fotoniikan alan yritystä.

– Suomalainen fotoniikan tutkimus on useissa arvioissa todettu erittäin korkeatasoiseksi. Tutkimuksesta on syntynyt myös uusia tuotteita ja liiketoimintaa. Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivan tavoitteena on vahvistaa tätä arvoketjua edelleen sekä vahvistaa myös alan keskeisten toimijoiden muodostamaa ekosysteemiä, sanoo dekaani Martti Kauranen Tampereen yliopistosta.

Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva yhdistää suomalaisen fotoniikka-alan arvoketjun eturivin osaamisen ja toimijat alan tutkimuksen vahvistamiseksi ja läpimurtoteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Lippulaivan monipuolinen yhteistyöverkosto mahdollistaa tutkimustulosten siirtämisen sujuvasti eteenpäin innovatiivisten tuotteiden luomiseksi. Lippulaivan johtajana toimii professori Goëry Genty Tampereen yliopistosta.

Valoon perustuvat teknologiat, fotoniikka, ja niiden sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla. Fotoniikkaa hyödynnetään nykyisin tietoliikenteessä, biolääketieteessä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa. Uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti. Alalla on huimat kasvunäkymät, sillä sen arvioidaan tuottavan miljoona uutta työpaikkaa Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään Suomessa on jo yli 200 fotoniikan alan yritystä.

– Fotoniikka on avainteknologia monella perinteisellä teollisuudenalalla Suomessa metsä- ja paperiteollisuudesta lähtien. Kotimaan teollisuuteen keskittyneiden yritysten rinnalle on noussut myös koko joukko yliopistojen ja VTT:n tutkimuksesta lähtöisin olevia vientiin vahvasti suuntautuneita startupeja, jotka ovat keränneet kymmeniä miljoonia euroja ulkomaista rahoitusta, tai siirtyneet jo seuraavaan vaiheeseen onnistuneen exitin kautta, kertoo professori Jyrki Saarinen Itä-Suomen yliopistosta, joka lippulaivan varajohtajana vastaa tulosten hyödyntämisestä ja muusta vaikuttavuudesta.

Lippulaivaohjelma tukee laadukasta tutkimusta ja laajaa vaikuttavuutta

Muut uudet lippulaivat ovat Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen osaamiskeskus (Helsingin yliopisto ja HUS), Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto ja THL) sekä Suomen Tekoälykeskus (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT). Aiemmin lippulaivaohjelmaan on valittu ensimmäisestä hausta FinnCERES, biotalouden uusia materiaaleja kehittävä lippulaiva (Aalto-yliopisto, VTT) ja 6Genesis, langattomien verkkoteknologioiden kehittämisen lippulaiva (Oulun yliopisto). Lippulaivaohjelman kokonaisuus on nyt valmis ja siihen kuuluu kuusi osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on kuusi yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta ja HUS.

Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mittava ja pitkäjänteinen rahoitus mahdollistaa systemaattisen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Lisätiedot:

Dekaani Martti Kauranen, puh. 040 7733065, martti.kauranen (a) tuni.fi

Professori Jyrki Saarinen, puh. 050 595 4348, jyrki.saarinen (a) uef.fi