Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kävelijöitä metsässä.

Fyysinen aktiivisuus voi ehkäistä uupumusta MS-potilailla

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että hyvä fyysinen kunto ja runsas päivittäinen fyysinen aktiivisuus ennustavat vähäisempää uupumustasoa aaltomaista MS-tautia sairastavilla. Myös hyvään toimintakykyyn liittyi vähemmän uupumusta. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Multiple Sclerosis and Related Disorders -tiedelehdessä.

Fatiikki eli voimakas uupumus on yksi yleisimmistä multippeliskleroosin eli MS-taudin oireista. Sen vaikutuksia potilaiden jokapäiväiseen elämään on haastavaa arvioida. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aaltomaista MS-tautia (RRMS) sairastavien potilaiden kokeman fatiikin yhteyttä kiihtyvyysmittarilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen ja potilaiden toimintakykyyn.

Tutkimuksessa käytettiin laajasti erilaisia ​​mittausmenetelmiä. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin kiihtyvyysmittarilla, fatiikkia kahdella erilaisella mittarilla (MFIS ja FSS) ja toimintakykyä kahden eri menetelmän avulla (EDSS ja MSFC). Mittauksiin sisältyi myös erilaisia ​​fyysisen suorituskyvyn testejä.

Potilailla, joiden toimintakyky EDSS-mittarilla arvioituna oli tasolla 0–2,5 eli kohtalaisen hyvä, uupumusta oli enemmän kuin terveillä verrokeilla, mutta vähemmän kuin potilailla, joiden toimintakyvyn taso oli heikompi (EDSS 3–5,5). Sekä toimintakyvyllä että päivittäisellä fyysisellä aktiivisuudella havaittiin merkittävä yhteys uupumukseen. Parempi toimintakyky, parempi fyysinen kunto ja suurempi päivittäinen aktiivisuus ennustivat matalampaa uupumustasoa.

Uupumuksella on merkittävä rooli MS-taudissa ja sillä on voimakas vaikutus esimerkiksi potilaiden työkykyyn ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. Tällä on iso merkitys yhteiskunnallisesti.

– Tutkimustulokset ovat mielenkiintoisia ja tukevat aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja. MS-potilaille tulisikin löytää heidän toimintakyvylleen sopiva liikuntamuoto, joka ylläpitää toimintakykyä sekä vähentää uupumusta, toteaa väitöskirjatutkija Marko Luostarinen.

– Tämä tutkimus on ainutlaatuinen, koska se oli laaja ja siinä käytettiin nykyaikaisia menetelmiä. Lisäksi tarvitaan kuitenkin tarkempaa tutkimusta potilaiden toimintakyvystä ja todellisesta fyysisen aktiivisuuden tasosta.

Luostarinen toimii itsenäisenä tutkijana Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä.

Tutkimusartikkeli:

Luostarinen M, Remes A M, Urpilainen P, Takala S., Venojärvi M. Correlation of fatigue with disability and accelerometer-measured daily physical activity in patients with relapsing-remitting MS. Multiple Sclerosis and Related Disorders. https://doi.org/10.1016/j.msard.2023.104908

Lisätietoja:

Marko Luostarinen
Väitöskirjatutkija
markolu(a)uef.fi

Avainsanat