Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Valkoiset ruusut turkoosilla puutasolla

Itä-Suomen yliopisto palkitsi ansioituneita nuoria tutkijoita ja väitöskirjatyön ohjaajan

Nuorten tutkijoiden palkinnot saivat Adriana Della Pietra, Heli Mutanen, Mervi Rantsi ja Matias Rusanen. Väitöskirjatyön ohjaajan palkinnon sai Taina Yli-Juuti.

Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoitaan tunnustuksena erinomaisista väitöstutkimuksista Nuorten tutkijoiden illassa maanantaina 25.3.2024.

Vuoden nuorten tutkijoiden palkinnot saivat filosofian tohtori Adriana Della Pietra, kasvatustieteiden tohtori Heli Mutanen, filosofian tohtori Mervi Rantsi ja filosofian tohtori Matias Rusanen.

Ensimmäistä kertaa jaetun Väitöskirjatyön ohjaajan palkinnon sai tutkimusjohtaja Taina Yli-Juuti teknillisen fysiikan laitokselta.

Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Tapio Määttä valitsivat palkitut tiedekuntien ehdotusten perusteella.

Nuorten tutkijoiden ilta on yliopiston vuosittainen tilaisuus, joka keskittyy nuorten tutkijoiden työhön ja akateemisen urakehityksen mahdollisuuksiin. Tallenne tilaisuudesta tulee nähtäväksi yliopiston Vimeo-kanavalle.

Innovatiivista tutkimusta migreenikivun synnystä ja hoidosta

Nuoren tutkijan palkinnon terveystieteiden tiedekunnassa sai filosofian tohtori Adriana Della Pietra migreenikipua käsittelevästä väitöskirjastaan Pro-nociceptive role of Piezo1 channels and the anti-nociceptive effects of endocannabinoids in the trigeminal system implicated in migraine pain.

Della Pietran väitöstutkimus tuotti uutta tietoa migreenikivun syntymekanismeista ja voi johtaa uusiin migreenikivun hoitomuotoihin. Tutkimuksen vaikutus on merkittävä, sillä noin 15 prosenttia maailman väestöstä kärsii migreenistä.

Palkitsijat kiittävät Della Pietraa taitavaksi, luovaksi ja ahkeraksi uusien tekniikoiden käyttäjäksi. Hän on toiminut ensimmäisenä kirjoittajana kuudessa tieteellisessä artikkelissa, jotka on julkaistu alle neljän vuoden aikana. Hän on esitellyt aktiivisesti työtään monissa kansainvälisissä konferensseissa ja toimii alansa johtavan tiedelehden, The Journal of Headache and Painin, nuorena toimittajana. 

Della Pietra työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Iowan yliopiston Carver College of Medicinessä.

Yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa nuorten työ- ja koulutuspoluista

Nuoren tutkijan palkinnon filosofisessa tiedekunnassa sai kasvatustieteiden tohtori Heli Mutanen. Mutanen toimii Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osastolla yliopisto-opettajana.

Mutasen aikuiskasvatustieteen alan väitöskirja Kamppailua toimijuudesta ja identiteeteistä: nuoret aikuiset koulutuksen ja työn marginaalissa ja aktivointitoimenpiteissä on yhteiskunnallisesti tärkeä ja tuo uutta tietoa työ- ja koulutuspolkujensa kanssa kipuilevista työpajanuorista.

Tutkimus tarkastelee nuorten suhdetta koulutukseen, työhön sekä koulutus- ja palkkatyöyhteiskuntaan identiteetin rakentamisena, joka vaatii toimijuutta. Mutasen tutkimuksen tulokset lisäävät tieteellistä ymmärrystä siitä, miten nuoret itse hahmottavat tarjolla olevia tukipalveluita sekä yhteiskunnan odotuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitosten ja työpajojen ohjauksen, koulutuksen ja nuorten palvelujen kehittämiseen.

Terveystaloustieteen tutkimus hyödyksi muistisairauksien hoidossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Mervi Rantsi terveystaloustieteen alan väitöskirjastaan Health economic evaluation of implementation strategies for reducing inappropriate medication use in older people with dementia.

Rantsi tutki väitöskirjassaan implementointistrategioita, joiden tavoitteena on vähentää vältettävien lääkkeiden käyttöä iäkkäillä muistisairailla. Tutkimuksen tuloksia voidaan suoraan hyödyntää muistisairauksien hoidossa. Implementointia ei ole perinteisesti tutkittu terveystaloustieteessä, ja Rantsi onkin vienyt implementointitutkimusta eteenpäin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Rantsi on toiminut avainhenkilönä monitieteisen Vaikuttavien käytäntöjen implementoinnin tutkimusverkoston perustamisessa ja edustanut Suomea eurooppalaisessa terveystaloustieteen nuorten tutkijoiden verkostossa. Väitöstutkimuksen merkitystä korostaa vastaväittäjän kanssa aloitettu tutkimusyhteistyö, joka konkretisoitui yhteisenä Suomen Akatemiaan jätettynä hakemuksena.

Rantsi työskentelee nykyisin terveystaloustieteen vs. yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. 

Kansainvälisesti vaikuttavaa tutkimusta unihäiriöiden diagnostiikassa

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Matias Rusanen.

Rusasen sovelletun fysiikan alan väitöskirjan Self-Applied Electroencephalography Sensor Techniques for Home-Based Sleep Recordings tulokset ovat edistäneet merkittävästi kansainvälistä ja kansallista tutkimustyötä unihäiriöiden diagnostiikan kehittämisessä. Rusasen tutkimuksen vaikutuksia voidaan pitää jopa tieteellisenä läpimurtona, sillä siinä kehitetyt menetelmät ja suositukset on jo otettu käyttöön laajassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, ja niiden pohjalta on ehdotettu muutoksia unihäiriöiden kliiniseen diagnostiikkaan.

Väitöskirjaprojektinsa aikana Rusanen julkaisi seitsemän tieteellistä artikkelia. Hän on myös saavuttanut kansainvälisesti tunnustetun tutkijan aseman, mistä osoituksena hän on saanut puhujakutsuja kansainvälisiltä konferensseilta sekä World Sleep Societyn myöntämän Nuoren tutkijan palkinnon. Rusanen jatkaa uraansa postdoc-tutkijana Grenoble Alpes University -yliopistossa Ranskassa.

Kannustava, innostava ja ratkaisukeskeinen väitöskirjatyön ohjaaja

Itä-Suomen yliopisto jakoi ensimmäistä kertaa Väitöskirjatyön ohjaajan palkinnon Nuorten tutkijoiden illassa. Palkinnon sai tutkimusjohtaja Taina Yli-Juuti teknillisen fysiikan laitokselta.

Palkitsijoiden mukaan Yli-Juutin antama palaute on rakentavaa ja kannustavaa, ja hän osaa innostua ja innostaa väitöskirjatutkijoita. Yli-Juuti vaalii viihtyisää työilmapiiriä ja on kiinnostunut ohjattavien työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja kuulumisista. Hän tukee ja kannustaa myös ohjattavien urakehitystä ja henkilökohtaista kasvua.

Yli-Juuti kannustaa väitöskirjatutkijoita itse kokeilemaan ja etsimään ratkaisuja tutkimusongelmiin. Ratkaisukeskeinen ja positiivinen lähestymistapa on omiaan helpottamaan väittelijöiden ahdistusta.

Lisäksi Yli-Juuti kunnioittaa kaikkia tasapuolisesti akateemiseen hierarkiaan katsomatta. Hän rohkaisee myös akateemisesti nuorempia ryhmän jäseniä keskustelemaan ja sanomaan mielipiteensä.

Lisätietoja

Merja Lyytikäinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu, merja.lyytikainen@uef.fi