Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Paavo Vartiainen ja Pasi Karjalainen HUMEA-laboratoriossa.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen osaamisympäristö ihmisen liikkeen ja biosignaalien mittaamiseen

Itä-Suomen yliopiston HUMEA-laboratorio toimii Kuopiossa teknillisen fysiikan laitoksella, Biosignaalianalyysin ja lääketieteellisen kuvantamisen (BSAMIG) tutkimusryhmän ylläpitämänä. HUMEA-laboratorio on ihmisen liikkeen ja biosignaalien mittaamisen TKI-ympäristö. Laboratoriossa on syntynyt useita tutkimuslähtöisiä spin-off-yrityksiä, kuten Adamant Health Oy, Heart2Save Oy ja Kubios Oy.  

HUMEA-laboratorio on laboratoriotiloista sekä paikkariippumattomista mittauslaitteistoista koostuva joustava TKI-ympäristö. Keskeisiä osia ovat liikelaboratorio ja robottiavusteisten menetelmien kehitysympäristö (mm. neurokuntoutuksen ja nTMS-navigaation sovelluksiin) sekä ajosimulaattoriympäristö ja fysiologian laboratorio. HUMEA-laboratorion tutkimusprojekteissa on muodostunut vuosien mittaan kattavat verkostot paitsi tutkimusryhmien osaamisten, myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa tehdyn yhteistyön kautta.  

– HUMEA-laboratorion toiminnan painopiste on yritysten ja akateemisten toimijoiden kanssa tehtävässä tutkimusyhteistyössä sekä tutkimuksen kaupallistamisprojekteissa, kertoo laboratorion johtaja, professori Pasi Karjalainen.  

HUMEA-laboratorion laitteistoihin kuuluvat mm. voima-antureilla instrumentoitu juoksumatto, ihmisen 3D- liikeanalyysin analyysijärjestelmä, langaton EMG-laitteisto, voimalevyjä sekä puettavia kiihtyvyys- ja asentoantureita. Lisäksi käytössä on runsaasti kenttäkelpoisia mittalaitteita ja menetelmiä. Puettavia antureita käyttäen on kehitetty menetelmiä tuki- ja liikuntaelimistön liikkeiden mallintamiseksi reaaliaikaisesti mm. urheilun ja työergonomian tutkimukseen. Yhdistämällä yhteistyörobotiikkaa, liikkeen kaappausta ja tuki- ja liikuntaelimistön reaaliaikaista mallintamista on kehitetty aivoverenkiertohäiriö-potilaiden yläraajatoiminnan kuntoutuksen sovelluksia konseptiasteelle. Laboratorio palvelee sekä neurologista että ortopedistä tutkimusta ja kuntoutusta kuten myös psykiatrisen terapian tutkimusta.   

– HUMEA-laboratoriossa voidaan toteuttaa erilaisia ihmisen liikkeeseen ja suorituskykyyn liittyviä tutkimuksia ja erilaisia testauksia, liittyen pääsääntöisesti lääketieteelliseen tutkimukseen ja kuntoutukseen mutta myös urheiluun. HUMEA-laboratorion liikeanalyysimenetelmillä on toteutettu digitaalisia tanssiteoksia tutkimusosallistujien liikkeestä, tutkittaessa tanssin terapeuttisia vaikutuksia aivoverenkiertohäiriön, MS-taudin sekä masennuksen hoidossa yhteistyössä yhteiskuntatieteen tutkijoiden kanssa, kertoo tutkija Paavo Vartiainen, joka vastaa HUMEA-laboratorion operatiivisesta toiminnasta.  

– Minulle on kaikkein hienointa se, että tapaan ihmisiä, joiden kanssa teemme töitä ja näen terapian vaikuttavuuden käytännössä. Tavoitteena on myös saada HUMEA-laboratorio osaksi hyvinvointialueen peruspalveluita, kertoo Karjalainen. 

HUMEA-laboratorio yhdistää lukuisia Kuopio Health ekosysteemin toimijoita mittausosaamisen myötä keskustelemaan tutkimusideoista saman pöydän ääreen.     

– On itsestään selvää, että esimerkiksi neurokuntoutukseen liittyvissä projekteissa, Savonian fysioterapia-alan ammattilaiset ovat äärimmäisen hyviä kumppaneita, korostaa Karjalainen. – Lisäksi käytössä on SPARK Finlandin laaja kansainvälinen mentorointiverkosto kaupallistamisprojektien tueksi.

Pasi Karjalainen HUMEA-laboratorion instrumentoidulla juoksumatolla, johon on sisäänrakennettu voiman suuruutta, suuntaa ja vaikutuspistettä mittaavat anturit.
Pasi Karjalainen HUMEA-laboratorion instrumentoidulla juoksumatolla, johon on sisäänrakennettu voiman suuruutta, suuntaa ja vaikutuspistettä mittaavat anturit.