Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Metsäkone metsässä

Puunkorjuu- ja puutavara-autokuljetusyritysten johtajuutta ja sen tulevaisuutta selvitetään Metsämiesten Säätiön tuella

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyneessä MMM, KTM Sanna Kasurisen väitöskirjatyössä pureudutaan metsäalan pk-yritysten johtamisen tarpeisiin ja haasteisiin niin yrittäjän, työntekijän kuin urakanantajankin näkökulmasta.

Metsäalan työmarkkinoiden muutos, sekä entistä monipuolisemman osaamisen odotukset työntekijöiltä yhdistettynä työvoiman saatavuuden haasteisiin asettavat suomalaisten puunhankinnan pk-yritysten (metsäkone- ja puutavara-autoyritysten) johtamisen entistäkin kovemmalle koetukselle. 

Miten suomalainen metsäala on valmis mukautumaan työtekijöiden monimuotoistumiseen, ja toisaalta ovatko työntekijät valmiita työskentelemään työyhteisössä, jossa itseohjautuvuus ja monipuolinen osaaminen ovat välttämättömiä? Millaisen roolin tässä kuviossa ottavat pk-yrityksiltä palvelunsa hankkivat tilaaja-asiakkaat eli urakanantajat, jotka omalla toiminnallaan ohjaavat merkittävästi pk-yrityksen toimintaa? Muun muassa näihin kysymyksiin Kasurisen väitöskirjatyö pyrkii löytämään vastauksia.

Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joista ensimmäisessä selvitetään puunhankinnan pk-yrityksen johtamisen haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Toisessa tutkimuksessa kartoitetaan työntekijöiden odotuksia ja tarpeita johtamista kohtaan ja heidän kokemustaan vaikutusmahdollisuuksista yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Väitöskirjan kolmannessa osatutkimuksessa selvitetään, miten pk-yrityksen tilaaja-asiakas (urakanantaja) vaikuttaa yrityksen toimintaan ja sen johtamiseen ja kehittämiseen.

Väitöstutkimuksen tavoitteena on arvioida johtamisen ja työelämätaitojen nykytilannetta ja sen merkitystä työyhteisön kykyyn viestiä ja kehittää toimintaa puunhankintaverkoston toimijoiden tarpeet huomioiden. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuottaa näkökulmia ja ohjeita metsäkone- ja puutavara-autoyritysten toiminnan kehittämiselle.

Väitöksen ohjaajina toimivat professorit Kalle Kärhä, Pia Heilmann ja Jouni Pykäläinen Itä-Suomen yliopistolta.

Lisätietoja:

MMM, KTM Sanna Kasurinen, sanna.kasurinen@uef.fi, puh. 040 674 3098
Professori Kalle Kärhä, kalle.karha@uef.fi, puh. 050 475 4772
Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, ilari.pirttila@mmsaatio.fi, puh. 050 598 9920

Avainsanat