Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Puu ja ihminen. Kuva Sakari Piippo.

Kuvassa: Lempipuu voi olla tärkeä osa omaa elämäntarinaa. Kuva: Sakari Piippo.

Suhde puihin jäsentää ihmisten elämäntarinoita   

Itä-Suomen yliopiston monitieteisessä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suomalainen kaunokirjallisuus ja ihmisten kertomukset kuvaavat puuyksilöitä ja puusuhteita nykypäivässä.

Vuoden Tiedekynä -palkintoehdokkaana olevan tutkimuksen mukaan puut antavat ihmisille välineitä jäsentää ja sanoittaa ihmiselämän perustavimpia vaiheita sekä ihmisen omaksumia arvoja ja identiteettiä. 

Puut miellyttävät aisteja, tarjoavat turvaa, ankkuroivat muistoja ja symboloivat inhimillisen kokemusmaailman ylittävää todellisuutta. Puussa ihminen voi nähdä myös itsensä, oman kasvunsa ja muutoksensa. Minuutta jäsennetään suhteessa tiettyyn puuhun tai puihin yleensä esimerkiksi keskeisten puun kasvupaikkaan liittyvien muistojen, sekä merkityksellisten kokemusten ja elämysten perusteella. Puut voivat olla myös merkittäviä elämänkatsomuksen, maailmankuvan ja arvomaailman kannalta, jolloin puusuhde kytkeytyy identiteettiin.   

– Puut antavat välineitä jäsentää ja sanoittaa ihmiselämän perustavimpia kokemuksia ja vaiheita: varttumista, kukkaan puhkeamista, vanhojen lehtien varistamista, pystyssä pysymistä tai kaatumista myrskyssä. Tällaisissa metaforissa ja niille perustuvissa kertomuksissa ihminen inhimillistää puuta ja samalla puullistaa omaa ihmisyyttään, kertoo kirjallisuuden dosentti Karoliina Lummaa Turun yliopistosta. 

Tutkimus tarkasteli Suomessa vuosina 2019–2022 julkaistua puu- ja metsäaiheista runoutta, sekä ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia heille tärkeistä puuyksilöistä. Puut Lähellämme-hankkeen tutkimuskyselyyn osallistui noin 1700 suomalaista vuosina 2019–2020. Tutkijat yllättyivät, kuinka yleinen aihe luonto ja erityisesti puut ovat tämän hetken suomalaisessa runoudessa. Puihin liittyvässä kerronnassa on myös vaihtelua sen mukaan, keskitytäänkö kerronnassa puun ominaisuuksiin ja biologiseen toimintaan vai henkilökohtaisiin puihin liittyviin muistoihin ja maailmankatsomuksellisiin merkityksiin. 

Tutkimus paljasti luontokokemusten, erityisesti puiden havainnoimisen ja puiden kanssa toimimisen rikkaat, monimutkaiset kytkennät muistoihin, arvoihin, ajatuksiin ja käsityksiin, sekä kielellisen itseilmaisun tapoihin.  

Artikkeli Itseksi puiden kanssa – identiteettiä jäsentävät puut suomalaisessa nykyrunoudessa ja lempipuuaiheisessa verkkokyselyssä julkaistiin avoimessa kansantietouden tutkimuksen verkkolehti Eloressa. Se on ehdolla Koneen Säätiön vuoden 2024 Vuoden Tiedekynä - palkinnon saajaksi. Tiedekynä-palkinto jaetaan vuonna 2024 ympäristöaiheiselle artikkelille. 

Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua myös Puut Lähellämme - näyttelyssä Kolin luontokeskus Ukossa 29.4.2024 saakka.  

Lisätietoja:     

Kirjallisuuden dosentti Karoliina Lummaa, FT, dos., sakalu@utu.fi 

Professori Eeva-Stiina Tuittila, metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto, eeva-stiina.tuittila@uef.fi, puh. 050 442 4299    

Tutkimuksesta lisää hankkeen verkkosivulla: www.uef.fi/puutlahellamme    

Tutkimusartikkeli Itseksi puiden kanssa – identiteettiä jäsentävät puut suomalaisessa nykyrunoudessa ja lempipuuaiheisessa verkkokyselyssä luettavissa Elore Vol 30 Nro 1 (2023). https://journal.fi/elore/article/view/126754 

Avainsanat