Hyppää pääsisältöön
Hammaslääketieteen harjoitusklinikka.

Taustamusiikki vähensi hammaslääkäriopiskelijoiden stressiä ja paransi suorituksia

Taustamusiikin käyttö vähensi hammaslääketieteen opiskelijoiden stressiä harjoitustyön aikana. Musiikkia kuunnelleet opiskelijat myös suoriutuivat hampaan preparointiharjoituksesta paremmin ja nopeammin, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty pilottitutkimus. Tulokset julkaistiin  Journal of Dental Education -lehdessä.

Musiikki soi lähes kaikkialla, minne menemme: niin hammaslääkärin vastaanotolla, ostoskeskuksissa, hisseissä kuin ravintoloissakin. Yliopiston kampuskirjastoissa moni myös opiskelee kuulokkeet korvilla. Musiikilla eri ympäristöissä on tutkitusti vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin. Taustamusiikki voi helpottaa opetusta ja oppimista ja mahdollisesti myös parantaa opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Ennen ei kuitenkaan ole juuri tutkittu taustamusiikin vaikutusta prekliinisen vaiheen hammaslääketieteen opiskelijoiden kokemaan hermostuneisuuteen tai heidän suorituskykyynsä harjoitusten aikana.

Hammaslääketieteen opintojen prekliinisessä vaiheessa keskeistä on hammaslääkärin kädentaitojen ja toimenpiteiden oikean suorittamisen oppiminen.

Nyt julkaistussa pilottitutkimuksessa verrattiin hammaslääketieteen opiskelijoita, jotka harjoittelivat kariologian opintojaksolla simulaatiotilassa harjoituspäillä erilaisia hampaan valmistelutekniikoita joko ilman taustamusiikkia tai kuunnellen hiljaista matalatempoista taustamusiikkia. Tavoitteena oli selvittää, onko musiikilla vaikutusta opiskelijoiden kokemaan hermostuneisuuteen, tyytyväisyyteen ja suorituskykyyn harjoittelun aikana. Opiskelijoiden kokemuksia selvitettiin kyselyllä ja heidän suoriutumistaan harjoituksesta arvioitiin tietokoneavusteisesti määrällisellä mittarilla.

Opiskelijat suhtautuivat taustamusiikin käyttöön kaiken kaikkiaan myönteisesti. Musiikin käyttö vähensi stressiä harjoituksen aikana ja paransi oppimis- ja harjoittelumotivaatiota. Myös ajankäyttö tehostui ja harjoitusten tulokset paranivat. Musiikki ei haitannut kommunikointia opetustilassa.

Tutkijoiden mukaan pilottitutkimuksen tulokset tukevat taustamusiikin käytön hyödyllisyyttä hammaslääketieteen prekliinisessä opetuksessa. Samanlaista musiikki-interventiota voitaisiin soveltaa muissakin opiskelijoita stressaavissa hammaslääketieteen opetustilanteissa.

Tutkimusartikkeli:

Felszeghy, S, Liukkonen, M, Tornero, CS, et al. Influence of background music on stress reduction and impact on performances during students’ simulation exercises. J Dent Educ. 2023; 1- 10. https://doi.org/10.1002/jdd.13235

Katso videolta, miten opiskelijat kokivat taustamusiikin käytön!

Avainsanat