Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston liput.

Laadunhallinta

Infografiikka laadunhallinnan toiminnoista Itä-Suomen yliopistossa.
Laadunhallinnan ja strategisen johtamisen infografiikka.

Laatujärjestelmän avulla ylläpidämme yliopiston toiminnan laatua ja kehitämme sitä. Yliopiston laatujärjestelmään kirjattujen toimintatapojen ja -menetelmien avulla varmistamme, että etenemme strategisissa tavoitteissamme ja saavutamme ne. Laatujärjestelmän avulla toimintaamme kuvaamalla ja mittaamalla voimme myös reagoida esiin tuleviin kehittämistarpeisiin. Laatujärjestelmä tukee strategisia tavoitteita ja auttaa yliopistoa ja sen yksiköitä niiden saavuttamisessa.

Yliopiston laatujärjestelmä:

  • tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
  • tukee yliopistolaisen työtä, opiskelua sekä johtamista
  • varmistaa tarkoituksenmukaisen toiminnan, tukee sen uudistamista ja jatkuvaa kehittämistä
  • tukee palautteen hyödyntämistä, hyvien käytäntöjen jakamista sekä yhdessä oppimista
  • kertoo sen, ollaanko menossa oikeaan suuntaan vai tarvitaanko korjausliikkeitä
  • selkeyttää toimintaa ja tekee sen näkyväksi 

Laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle. Laatujärjestelmän perustana ovat tarkoituksenmukainen organisaatio, johtaminen ja päätöksenteko. Strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tarkoituksena on toteuttaa yliopiston strategiaa ja prosesseja sekä niiden laadun kehittämistä. Laatujohtaminen on oleellinen osa strategista johtamista. 

Strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen sekä laadunhallinnan yhteyttä on kuvattu tarkemmin oheisessa kuvassa. Yliopiston laatutyö ja laatujärjestelmä tuottavat omalta osaltaan myös tarvittavaa tietoa strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi.

Miten laatua arvioidaan ja hallitaan?

Karvi auditoitu -leima.

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäisen kerran loppuvuonna 2010 yliopiston aloitettua toimintansa vuoden alusta. Yliopisto läpäisi auditoinnin hyväksytysti.
Yliopisto auditoitiin toisen kerran loppuvuodesta 2016 kansainvälisenä auditointina osan auditointiryhmän auditoijista ollessa kansainvälisiä laadun asiantuntijoita ja auditointikielenä englanti. Karvin arviointijaosto hyväksyi yliopiston auditoinnin läpäistyksi kevättalvella 2017. 
Saatu laatuleima on voimassa aina kuusi vuotta kerrallaan.

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän kolmas auditointi toteutettiin 9.-10. marraskuuta 2022 kansainvälisenä auditointina. Karvin arviointijaosto hyväksyi yliopiston auditoinnin läpäistyksi 3.3.2023. Yliopisto saama Karvin laatuleima on voimassa kuusi vuotta 3.3.2029 asti. 

Yliopiston auditointiraportti on julkaistu Karvin auditointialustalla.