Hyppää pääsisältöön
Opettajankoulutus logopaita.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

120

Työntekijää

1 300

Tutkinto-opiskelijaa

4

Koulutusohjelmaa

Koulutus

Erikoistumisopinnot

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (DigiErko) (60 op)

Erikoistumiskoulutus työelämässä toimiville luokan- ja aineenopettajille.

Omilla sivuainevalinnoilla voi suunnata tutkintoa työelämää varten, ja hankkia esimerkiksi aineenopettajan kelpoisuuden, suorittaa rehtoriopinnot tai keskittyä taito- ja taideaineisiin. Vaihtoehtoja on kymmenittäin!

Essi Holmberg, luokanopettajaopiskelija

Tutkimus

Tutkimusalueet

Ajankohtaista