Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusarviointi 2023 osoitti kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä tutkimusta

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut 14 strategisesti merkittävää tutkimusyhteisöä (Research Communities, RC), joiden tutkimus on kansainvälistä, tieteellisesti korkeatasoista sekä tuottaa tieteidenvälistä tutkittua tietoa ja ratkaisuja yliopiston strategiassa tunnistettuihin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Yliopiston vuoden 2023 tutkimuksen arvioinnissa arvioitiin yliopiston tutkimusyhteisöjen tutkimustoimintaa vuosina 2019–2022. Arviointi perustui tutkimusyhteisöjen itsearvioraporttiin ja arviointipaneelin tutkimusyhteisöjen haastatteluihin. Arvioinnin suoritti yliopiston ulkopuolinen arviointipaneeli, joka muodostui akateemisista, kokeneista, kansainvälisistä jäsenistä. Arviointipaneelin puheenjohtajana toimi professori Heikki Mannila Aalto-yliopistosta.

Arviointi ajoittui maalis-marraskuun 2023 välille. Tutkimusyhteisöt tekivät itsearvioinnin huhti-kesäkuussa 2023. Paneelin arviointi ja vierailu toteutuivat elo-lokakuussa 2023.

Paneeli arvioi, että Itä-Suomen yliopiston tutkimus on korkealaatuista, ja osa tutkimusyhteisöistä tekee maailmanluokan tutkimusta omalla alueellaan. Tutkimusyhteisöjen teemat ovat selkeästi yhteiskunnallisesti vaikuttavia. Tutkimusyhteisöjen toiminnalla on vaikutusta myös akateemisen maailman ulkopuolelle eri muodoissa. Arviointipaneelin näkemys oli, että Itä-Suomen yliopistolla on kokoonsa nähden monia kansainvälisesti korkeatasoista tieteidenvälisiä osaamiskeskittymiä.

Arviointipaneeli huomioi myös useita erinomaisia esimerkkejä tutkimuksen huippuosaamisesta yliopistossa. Esimerkiksi yliopiston vahva osallisuus Suomen Akatemian lippulaivoihin osoittaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, uudistuksen kykyä ja sitoutuneisuutta.

Paneelin näkökulmasta tutkimusyhteisö on vahva ja toimiva tapa edistää tieteidenvälistä tutkimusta. Tutkimusyhteisöjen tavoitteet ja käytännöt tukevat yliopiston strategista ajattelua, pitkän tähtäimen suunnittelua ja tutkimuksen uudistumista.

Arviointipaneelin raportti julkaistaan UEFRAE2023-verkkosivustolla.

Lisätietoja: